"vermutlich" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
vermutlichprzypuszczalnie

Beispieltexte mit "vermutlich"

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugenH351 Podejrzewa się, że powoduje raka
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigenPodejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachenH341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigenH361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigenH361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
Staatsangehörigkeit: vermutlich ägyptischer Staatsangehöriger.Narodowość: Uważany za obywatela Egiptu.
in dem anderen Mitgliedstaat eine Zuwiderhandlung oder ein Verstoß gegen die Verbrauchsteuervorschriften begangen wurde oder vermutlich begangen wurde,jeśli w innym Państwie Członkowskim wystąpiła nieprawidłowość lub naruszenie ustawodawstwa o podatkach akcyzowych albo zachodzi podejrzenie ich wystąpienia;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Vermutlicher Risikograd für Fischereifahrzeuge gemäß Artikel 5 Absatz 2Poziom szacunkowego ryzyka w odniesieniu do statków rybackich zgodnie z art. 5 ust. 2
Geboren: Mitte der 40er Jahre (vermutlich 1947);Data urodzenia: połowa lat 40-tych (prawdopodobnie 1947 rok);