"umsetzen" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

umsetzensprzedać

Beispieltexte mit "umsetzen"

Lebende Weichtiere für die Zucht, Haltung, Aufzucht und das UmsetzenŻywe mięczaki do hodowli, chowu, przekazywania
Anzahl der laufenden oder abgeschlossenen Projekte, die die Ziele der Unionspolitik im Bereich des Bodenschutzes umsetzenLiczba trwających lub ukończonych projektów wdrążających cele polityki unijnej w obszarze ochrony gleb.
Das vorliegende mehrjährige Arbeitsprogramm 2014-2017 legt darüber hinaus Projektbereiche fest, die die thematischen Prioritäten umsetzen.Ponadto w bieżącym wieloletnim programie prac na lata 2014–2017 określa się tematykę projektów służących wdrożeniu priorytetów tematycznych.
beim Umsetzen und Einrichten Motor abstellenPrzed przystąpieniem do przenoszenia i ustawiania wyłączyć silnik.
das Umsetzen von lebendem Rotem Thun von einer Tonnare in ein Transportnetz;“wszelki transfer żywego tuńczyka błękitnopłetwego z tuczu do sadza wykorzystywanego w transporcie”;
schnelles und zügiges Umsetzen schwerer Lasten, effizient und gesundheitsschonendszybkie i równomierne przenoszenie ciężarów - wydajne i oszczędzające zdrowie
das Umsetzen von lebendem Rotem Thun von einem Transportnetz in ein anderes Transportnetz;wszelki transfer żywego tuńczyka błękitnopłetwego z sadza wykorzystywanego w transporcie do innego sadza wykorzystywanego w transporcie;
Pilot- oder Demonstrationsprojekte, die grüne Infrastrukturmaßnahmen erproben und dann umsetzen und die den Schwerpunkt auf Folgendes legen:Projekty pilotażowe lub demonstracyjne, w ramach których testuje się, a następnie realizuje działania związane z zieloną infrastrukturą, w szczególności dotyczące:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

IP, die Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete umsetzen:projekt zintegrowany wdrażający plany gospodarowania wodami w dorzeczu:
Der Flugplatzbetreiber muss über einen Flugplatz-Notfallplan verfügen und diesen umsetzen, derOperator lotniska posiada i realizuje plan działania w sytuacji zagrożenia dla lotniska, który:
Außerdem müssen die Großhändler, die diese Eier selbst umsetzen, wöchentlich die Bestände dieser Eier aufzeichnen.Poza tym hurtownicy, którzy dokonują czynności fizycznych kondycjonowania, muszą dokonywać cotygodniowej rejestracji zapasów fizycznych.