"stationär" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

stationärstacjonarny

Beispieltexte mit "stationär"

Krankenhäuser sind Einrichtungen, die Patienten unter unmittelbarer qualifizierter ärztlicher Aufsicht stationär behandeln.Szpitale są to instytucje, w których oferowana jest opieka szpitalna pod bezpośrednim nadzorem wykwalifikowanych lekarzy medycyny.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

stationäre Bohrmaschinenw wiertarkach stacjonarnych
stationäre Grundfanggeräte einschließlich Kiemennetze, Trammelnetze und Verwickelnetze;statyczne sieci przydenne łącznie z sieciami skrzelowymi, sieciami oplątującymi i sieciami trójściennymi;
Stationäres, oft elektrisch betriebenes Gerät, das einen Heulton zur Warnung der Öffentlichkeit erzeugt.Urządzenie stacjonarne, często elektryczne, wydające przeszywający dźwięk w celu ostrzeżenia ludności.
stationäre Netze einschließlich Kiemennetzen, Trammelnetzen und Verwickelnetzen mit einer Maschenöffnung von höchstens 220 mm;sieci bierne, łącznie z sieciami skrzelowymi, drygawicami i sieciami oplątującymi, o rozmiarze oczek sieci równym najwyżej 220 mm;
Mobile oder stationäre Ausführung erhältlichDostępna wersja mobilna lub stacjonarna
Getriebe für stationäre Anlagen, SchneckengetriebeMechanizmy i przekładnie zębate do urządzeń stacjonarnych, przekładnie zębate ślimakowe
Kombination beweglichen und stationären FanggerätsPołączone narzędzia połowowe czynne i bierne
komplett mit stationärem Untergestell und Kühleinrichtungkompletne ze stacjonarnym stojakiem i instalacją chłodzącą
Getriebe für stationäre Anlagen, Kegelrad- und KegelstirnradgetriebeMechanizmy i przekładnie zębate do urządzeń stacjonarnych, przekładnie zębate stożkowe i stożkowo-walcowe
Es umfasst Bodenstationen und mehrere auf geostationären Satelliten installierte Transponder.Obejmuje on stacje naziemne i kilka transponderów zainstalowanych na satelitach geostacjonarnych.
Eingeschlossen sind teilstationäre und häusliche Krankenhausbehandlung sowie Hospize für unheilbar kranke Patienten.Pozycja ta obejmuje dzienną opiekę szpitalną i opiekę szpitalną w domu, jak również pobyt w hospicjach chorych w fazie terminalnej.