"sportlich" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

sportlichsportowy

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Und schließlich hätten Rennveranstaltungen auch eine sportliche Dimension.Ponadto organizacja wyścigów ma również wymiar sportowy.
Bis zu 8 Wochen vor sportlicher Anstrengung — bis zu vier Wochen nach sportlicher AnstrengungDo 8 tygodni przed wysiłkiem sportowym – do 4 tygodni po wysiłku sportowym
Außerdem war der Verein für die Verwaltung rein sportlicher Angelegenheiten (beispielsweise Training und Auswahl) verantwortlich.Ponadto klub był odpowiedzialny za zarządzanie kwestiami o charakterze czysto sportowym (takimi jak szkolenie, selekcja itp.).