"schweben" auf Polnisch


schwebenpłynąć

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

schwebende Lastenostrzeżenie przed wiszącymi ciężarami
keine Personen unter schwebenden LastenNie wolno przebywać pod zawieszonymi ładunkami.
Gefahr!Keine Personen unter schwebenden Lasten.Niebezpieczeństwo!Nie wolno przebywać pod zawieszonymi ładunkami.
Bruttoforderungen aus schwebenden Verrechnungen:należności brutto z tytułu pozycji rozliczeniowych
niemals unter schwebender Last aufhalten oder arbeitenPod żadnym pozorem nie wolno przebywać pod zwisającym ciężarem
Bruttoverbindlichkeiten aus schwebenden Verrechnungen:zobowiązania brutto z tytułu pozycji rozliczeniowych
Unter schwebenden Lasten dürfen sich keine Personen aufhalten.Nie wolno przebywać pod zawieszonymi ciężarami
gegebenenfalls werden Arbeiten unter der schwebenden vertikalen Achse also am Greiferkopf (schwebende Last) erforderlichW takim przypadku może okazać się konieczne wykonywanie prac pod zawieszoną osią poziomą tzn. przy głowicy chwytaka (pod wiszącym ciężarem).