"schmal" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
schmalwąski
schmalcienki

Beispieltexte mit "schmal"

Querschnittausführung schmalwykonanie o wąskim przekroju

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Schmalseitestrona wąska
SchmalgangWąski korytarz
Schmalzsmalec
Querschnittausführung halbschmalwykonanie o półwąskim przekroju
Querschnittausführung extraschmalwykonanie o bardzo wąskim przekroju
Schmalband-Typgenehmigungsgrenzwerte für EUBsWartości graniczne homologacji typu dla wąskopasmowych zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) powodowanych przez PZE
Schmalband-Typgenehmigungsgrenzwert - 1 mGranica przy homologacji typu dla prom. wąskopasmowego – 1 m
Schmalz und ausgelassene Fette für den menschlichen VerzehrSmalec i tłuszcze przetworzone do spożycia przez ludzi
Schmalz und ausgelassene tierische Fette, nicht für den menschlichen Verzehr, einschließlich FischölenSmalec i tłuszcze przetworzone, nie do spożycia przez ludzi, wraz z olejami rybnymi
Schneiden schmaler Streifen möglichmożliwe cięcie wąskich pasków
biegsame Ausführung, da schmaler Querschnittwykonanie giętkie ze względu na wąski przekrój poprzeczny
Flachstumpf, einhiebig, Schmalseiten ungehauen.płaskie, z pojedynczym nacięciem, boki wąskie bez nacięcia.
Ausgangsstoffe Schweinegrieben und Schweineschmalz,surowce, którymi są kawałki smażonej wieprzowiny i smalec,
Schweineschmalz, anderes Schweinefett, ausgeschmolzenSmalec i pozostały tłuszcz ze świń, wytapiany
Es darf ausschließlich Schweineschmalz verwendet werden.dozwolone jest wyłącznie stosowanie smalcu
Für Grieben und Schweineschmalz charakteristisch, pfeffrig.Charakterystyczny pieprzny zapach smażonej wieprzowiny i smalcu.