"ordentlich" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

ordentlichporządny

Beispieltexte mit "ordentlich"

bitte beachten Sie, dass das Sägeband ordentlich in die Sägebandführungen eingelegt istNależy pamiętać o prawidłowym włożeniu piły taśmowej w prowadnice.
durch den Betreiber ist sicherzustellen, dass die Zuführeinrichtung ordentlich verkleidet ist und die notwendigen Sicherungseinrichtungen zur Verfügung stehen und sicher funktionierenużytkownik zobowiązany jest zadbać o prawidłowe obudowanie jednostki doprowadzającej oraz udostępnienie wymaganych urządzeń bezpieczeństwa i ich sprawność

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

ordentliche Gerichtsbarkeitsądownictwo powszechne
Ordentliches Gesetzgebungsverfahrenzwykła procedura ustawodawcza
außerordentlicher Haushaltsplanbudżet nadzwyczajny
außerordentliche oder unregelmäßige Erträge,przychodów z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych lub występujących nieregularnie;
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren [2],stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą [2],
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren [3],stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą [3],
Zucker — außerordentliche und industrielle EinfuhrCukier pozakwotowy i przemysłowy z przywozu
Außerordentliche Hilfsmaßnahmen und InterimsprogrammeNadzwyczajne środki pomocy oraz przejściowe programy reagowania
Interimsprogramme bauen auf außerordentlichen Hilfsmaßnahmen auf.Przejściowe programy reagowania opierają się na nadzwyczajnych środkach pomocy.
außerordentliche Hilfsmaßnahmen und Interimsprogramme gemäß Artikel 7;nadzwyczajne środki pomocy oraz przejściowe programy reagowania, o których mowa w art. 7;