"oft" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
oftczęsto

Beispieltexte mit "oft"

Oft ist eine Kombination mit Zyklonvorabscheidern sinnvoll.Połączenie ze wstępnymi filtrami cyklonowymi często bywa użyteczne.
Daher bleiben solche Streitigkeiten oft ungeklärt.Dlatego też takie spory często pozostają nierozstrzygnięte.
So oft wie notwendig in die Löschungsdatei aufzunehmende FelderPola zawierające dane o charakterze merytorycznym, które w pliku przesyłanym w związku z anulowaniem danych należy uwzględniać w razie potrzeby i tak często, jak to konieczne
Auswahl, wie oft beim Fördern zwischen Haupt- und Zusatzmaterial umgeschaltet wird.Wybór, jak często podczas transportowania następuje przełączanie między materiałem głównym i dodatkowym.
Ad-hoc-Beihilfen sind von der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung oft ausgenommen.Pomoc ad hoc często jest wykluczana z zakresu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych.
Die staatlichen Pflanzenschutzdienste halten oft große Stückzahlen von Zeugnissen vorrätig.Państwowe organizacje ochrony roślin zwykle zaopatrują się w duże ilości świadectw.
Stationäres, oft elektrisch betriebenes Gerät, das einen Heulton zur Warnung der Öffentlichkeit erzeugt.Urządzenie stacjonarne, często elektryczne, wydające przeszywający dźwięk w celu ostrzeżenia ludności.
Muttersprache(n): [bitte angeben]Sprache:SchriftlichMündliche KommunikationMündlicher VortragLeseverständnisHörverständnisSelbstbewertung(So oft wie nötig wiederholen.)Język(-i) ojczysty(-e) [wpisać]JęzykPisanieKonwersacjaPrezentacja ustnaCzytanieRozumienie ze słuchuSamoocena(powtórzyć tyle razy, ile będzie to konieczne.)

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Programmiersoftwareoprogramowanie programistyczne
Softwaredokumentationdokumentacja oprogramowania
Softwarestandwersja oprogramowania
Softwareoprogramowanie
Lernsoftwareoprogramowanie edukacyjne
Software PIDOprogramowanie PID
Softkey blinktPrzycisk ekranowy pulsuje.
Freie Softwareotwarte oprogramowanie
anpassungsfähige Softwareelastyczne oprogramowanie
bedienfreundliche SoftwareOprogramowanie przyjazne dla użytkownika
Softkey START blinktPrzycisk programowy START pulsuje.
Software wurde gestopptOprogramowanie wyłączono.
Beschreibung der Softwareopis oprogramowania
Mess- und Auswertesoftwareoprogramowanie pomiarowe i przetwarzające
Auswertesoftware für Rauheitoprogramowanie do oceny chropowatości
Warnung in Softwar aktivOstrzeżenie w oprogramowaniu aktywne
weitere Sender und Softwareinne nadajniki i oprogramowanie
Software Endschalter Step 1Programowy wyłącznik krańcowy, krok 1
mit Software für Prüfgerätz oprogramowaniem dla przyrządu kontrolnego
Computer mit Microsoft EXCEL.Komputer z programem Microsoft EXCEL.
Software und Datenbanken [102]Oprogramowanie komputerowe i bazy danych [102]
alle Arbeitsschritte in einer Softwarewszystkie czynności w jednym programie