"montiert" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
montiertzamontowane
montiertzmontowany

Beispieltexte mit "montiert"

Himmel montiertpodsufitka założona
fertig montiertkompletnie zmontowany
Mess-Umleitungskörper montiertobejście pomiarowe zamontowane
Heckklappe komplett, montiertKlapa tylna w całości, zamontowana
Fond-Tür links komplett, montiertDrzwi tylne lewe, w komplecie, zamontowane
Fond-Tür rechts komplett, montiertDrzwi tylne prawe, w komplecie, zamontowane
das Ganze auf einen Träger montiertcałość zamontowana na podłożu
Fondsitzbank inkl. Sicherheitsgurte montiertTylna ławka z zamontowanymi pasami bezpieczeństwa
Luftkompressoren, auf Anhängerfahrgestell montiertSprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd
die Rollenbahnrahmen werden wie oben beschrieben montiertramy bieżni rolkowych montowane są według powyższego opisu.
aus Polyurethan mit Stahlkupplung und Nippel komplett montiertz poliuretanu
Radhausabsenkung, komplett montiert inkl. U88Osłona wnęki koła wraz z U88, zmontowana w całości
Gegen ein Überhitzen des Gebläses kann Optional ein Kühler montiert sein.Przeciwko przegrzaniu nadmuchu można opcjonalnie założyć chłodnicę.
Sensoren, die auf Fahrzeugen, Schiffen oder anderen Wasserfahrzeugen montiert sind.czujniki umieszczone na jakimkolwiek pojeździe, statku morskim lub innej jednostce.
Kurbelarm kann mit wenigen Handgriffen von der rechten Seite nach links montiert werdenramię korby można w prosty sposób przełożyć z prawej strony na lewą.
Die zu prüfenden Bremsbelag-Einheiten müssen an den entsprechenden Bremsen montiert sein.Przedstawione do badania zespoły okładzin hamulcowych należy zamocować do odpowiednich hamulców.
Vor Inbetriebsetzung müssen diese Schutzeinrichtungen wieder montiert bzw. inkraftgesetzt werden.Przed uruchomieniem należy te urządzenia ochronne ponownie zamontować, względnie uaktywnić.
R Vorausgesetzt, die Kennzeichenschilder aller Mitgliedstaaten können montiert werden und bleiben sichtbar.R Pod warunkiem, że tablice rejestracyjne wszystkich państw członkowskich mogą zostać zamontowane i pozostają widoczne.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Montierte Spreng- und Brandvorrichtungen können in Frachtsendungen befördert werden, sofern die Anforderungen aller Sicherheitsbestimmungen vollständig erfüllt werden.Zmontowane urządzenia wybuchowe i zapalające można przewozić w przesyłkach zawierających ładunek, o ile spełnione są w całości wymogi przepisów bezpieczeństwa.
der Drehgeber ist direkt auf der Antriebswelle montiertCzujnik obrotu jest zamontowany bezpośrednio na wale napędowym.
an den Rollen im Teleskop sind Trichterschmiernippel montiertPrzy rolkach teleskopu są zamontowane smarowniczki stożkowe.
die Anlage ist mit allen zur Funktions- und Sicherheitseinrichtung gehörenden Komponenten montiertUrządzenie zostało zamontowane wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i komponentami funkcjonalnymi.
entsprechend Ihrer Bestellung sind die Tische, soweit es Transport und Verpackung erlauben, vormontiertZgodnie z zamówieniem stoły są wstępnie zmontowane, o ile transport i opakowanie na to pozwalają.
Nadeln; Diamanten, Saphire, andere Edelsteine, Schmucksteine, synthetische oder rekonstituierte Steine, auch montiertIgły; diamenty, szafiry i pozostałe kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone) na igły, nawet oprawione
mit fest montierter, kegeliger Auslaufdüsez zamontowaną na stałe, stożkową dyszą wylotową.
Radhausabsenkung rechts montiert, inkl. U88Osłona wnęki koła wraz z U88, zmontowana
von Fachpersonal montiert, installiert und abgebaut werden,są montowane, instalowane i odinstalowywane przez profesjonalny personel;
Zwischen die Stahlträger werden zwei Verstrebungen (4) montiert.Między belkami stalowymi należy założyć dwa usztywnienia (4).
die montierten Anlagenteile entsprechen der AusrüstungsdokumentationZamontowane części urządzenia są zgodne z dokumentacją wyposażenia.
Vor Inbetriebsetzung müssen diese wieder montiert/ inkraftgesetzt werden.Przed uruchomieniem należy ponownie zamontować, względnie uaktywnić.
Halbleiterbauelemente; Leuchtdioden; gefasste oder montierte piezoelektrische Kristalle; Teile davonElementy półprzewodnikowe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części