"linear" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

linearliniowy

Beispieltexte mit "linear"

linear hinterschliffenliniowe szlifowanie z zaskokiem
Laserdrive linearLiniowy napęd lasera
Linear arbeitende hydraulische und pneumatische Motoren (Arbeitszylinder)Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne
Pneumatische Aktoren, linear arbeitend (einschließlich Zylinder)Silniki i siłowniki pneumatyczne, liniowe (włączając cylindry)

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Linearitätsabweichungodchyłka liniowości
Linearitätsfehlerbłąd liniowości fe < 1% odcinka pomiaru
LineartechnikTechnika liniowa
Linearantriebnapęd liniowy
Linearfördererpodajnik liniowy
lineare GenauigkeitDokładność liniowa
lineare FührungsgenauigkeitDokładność liniowa prowadzenia
Steuerung LinearfördererUkład sterowania przenośnika liniowego
Fördermagnet (Linearfördermagnet)magnes podajnika (magnes podajnika liniowego)
Lichtschranke-Linearförderer DauersignalSygnał ciągły na fotokomórce przenośnika liniowego
Linearförderer schwingt nichtpodajnik liniowy nie drga
Linear-Messsystem für Werkzeugmaschinenliniowy system pomiarowy do obrabiarek
Klemmhebel - LinearskalaDźwignia zaciskowa skala liniowa
hochwertige lineare Messfederwysokiej jakości dynamometry liniowe
Schmieren der LinearführungenSmarowanie prowadnicy liniowej
Antriebstechnik - LineartechnikTechnologia napędowa - Technika liniowa
kompaktes, vielseitiges Linearkugellagerkompaktowe, wielostronne liniowe łożysko kulkowe
Linearantrieb nicht in ReferenzNapęd liniowy nie znajduje się w położeniu referencyjnym
Linear-, Winkel- und Kreismarkierungenozn. liniowe, kątowe i kołowe
Lineare Maßstäbe mit hoher Auflösungliniowe przymiary renishaw o wysokiej rozdzielczości (przymiary invar o współczynniku rozszerzalności cieplnej zbliżonym do zera)
Linearantrieb hat Position L nicht erreichtNapęd liniowy nie osiągnął pozycji L.
Lineares Polyethylen mit einer Dichte < 0,94, in PrimärformenPolietylen liniowy o gęstości mniejszej niż 0,94, w formach podstawowych
linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient kleiner als 3 × 10–6/K bei 25 °C.)Wartość absolutna współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej przy 25 °C jest mniejsza niż 3 × 10-6/K.
Lineares Geo-Objekt, das sich aus einer Reihe von benachbarten Positionen mit demselben Höhenlageneigenschaftswert zusammensetzt.Liniowy obiekt przestrzenny składający się ze zbioru przylegających do siebie lokalizacji charakteryzujących się tą samą wartością właściwości ukształtowania terenu.
keine Verbindung zu LinearantriebBrak połączenia z napędem liniowym
Position des Linearantriebs für Nest LPozycja napędu liniowego dla gniazda L
Offset der linearisierten LaserkennliniePrzestawienie interpolowanej liniowo krzywej charakterystyki lasera
Steigung der linearisierten LaserkennlinieWznios interpolowanej liniowo krzywej charakterystyki lasera
die Linearführungen müssen geschmiert werdenProwadnice liniowe wymagają regularnego smarowania.
Lichtschranke an Linearförder hat DauersignalNa fotokomórce przy przenośniku liniowym występuje sygnał ciągły.
Bestimmung der linearen StrömungsgeschwindigkeitOznaczenie prędkości liniowej gazu