"holen" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
holenprzynieść

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Durchholenprzeciągnąć
daher müssen sie kein Fahrzeug vom Kunden zurückholenW związku z tym nie ma konieczności odbierania pojazdu od klienta
Wiederholen Sie die EingabePowtórz wpis
Anforderung zum Abholen erwartetOczekiwanie na rozkaz odebrania
Suche vom Dateibeginn wiederholen?Powtórz wyszukiwanie od początku pliku?
Dieser Vorgang ist viermal zu wiederholen.Czynność tę należy powtórzyć cztery razy.
Vorgang wiederholen bis der Abstand stimmt.Powtórzyć procedurę, aż zostanie ustawiona prawidłowa odległość.
so lange wiederholen bis Spitze auf Spitze stehtPowtarzać dopóki kły kalibracyjne nie będą ustawione jeden nad drugim.
Bestimmung des Gehalts an aliphatischen Alkoholen mit Kapillar-GaschromatografieOznaczanie zawartości alkoholi alifatycznych metodą chromatografii gazowej na kolumnach kapilarnych