"herleiten" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
herleitenwywodzić

Beispieltexte mit "herleiten"

herleiten kannW przypadku wystąpienia siły wyższej zobowiązania umowne przejściowo wygasają lub ulegają zawieszeniu na czas trwania siły wyższej bez możliwości składania roszczeń przez strony umowy.