"halbjährlich" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

halbjährlichco 6 miesięcy
halbjährlichco pół roku

Beispieltexte mit "halbjährlich"

danach halbjährlichnastępnie w odstępach półrocznych
Warten Sie den Regler halbjährlichKonserwacja regulatora - co pół roku
erstmalig nach 2 Wochen, danach halbjährlichPo raz pierwszy po 2 tygodniach, następnie w odstępach półrocznych
Gemäß Produktspezifikation unter Ziffer 3.5., im Labor, einmal halbjährlich.Zgodnie z opisem produktu przedstawionym w pkt 3.5, w laboratorium, raz na pół roku.
Ketten je nach Umwelteinflüssen monatlich bis halbjährlich schmieren, falls erforderlich an der Kettenschraube nachspannenW zależności od wpływu środowiska łańcuchy należy smarować raz na miesiąc - raz na pół roku, w razie potrzeby napiąć za pomocą śruby łańcucha.
Der unabhängige Sachverständige legt der Kommission halbjährlich einen Bericht über die Umsetzung der oben genannten Verpflichtungen vor.Niezależny ekspert przedłoży Komisji w każdym półroczu sprawozdanie z realizacji powyższych zobowiązań.
Institute melden für jeden einzelstaatlichen Immobilienmarkt, an dem sie finanziell engagiert sind, den zuständigen Behörden halbjährlich folgende Daten:Instytucje przedstawiają właściwym organom raz na pół roku następujące dane dotyczące każdego krajowego rynku nieruchomości, wobec którego posiadają ekspozycję:
Kettenumlenkrollenbefestigungen und Kettenhaltern.Kontrolle des Kettenbruchschalters.Befestigung und Sicherung der lösbaren Verbindung.Je nach Umwelteinflüssen monatlich bis halbjährlich ausreichend schmieren.Zamocowania rolek zwrotnych łańcucha i uchwytów łańcucha.Kontrola czujnika zerwania łańcucha.Zamocowanie i zabezpieczenie połączeń rozłącznych.W zależności od wpływu środowiska smarować wystarczającą ilością smaru raz na miesiąc - raz na pół roku.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

halbjährliche Sachstandsberichte während der Laufzeit des Projekts;sprawozdania okresowe, co sześć miesięcy w czasie trwania projektu,
Bei Standardtilgungsverfahren (mit gleichen halbjährlichen Raten zur Tilgung des Kapitals):Przy standardowym profilu spłaty (tzn. spłaty kapitału w równych ratach półrocznych)