"gestoppt" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

gestopptzatrzymało się

Beispieltexte mit "gestoppt"

Roboter gestopptRobot zatrzymany.
Aggregat gestopptagregat zatrzymany
Software wurde gestopptOprogramowanie wyłączono.
Förderzyklus wurde gestopptcykl transportowania został zatrzymany
die Anlage wird sofort gestopptMaszyna zostaje niezwłocznie zatrzymana.
Der Förderzyklus wurde gestoppt.Cykl transportowania został zatrzymany.
Alarmnachricht wird angezeigt, Gerät wird gestoppt.Wiadomość alarmowa zostaje wyświetlona, urządzenie zostaje zatrzymane.
Alle anderen Maschinenbewegungen werden sofort gestoppt.Wszystkie inne ruchy maszyny zostaną natychmiast zatrzymane.
Batch wird nach Bestätigung gestoppt, Gerät wird gestoppt.Partia zostaje po potwierdzeniu zatrzymana, urządzenie zostaje zatrzymane.
durch Drücken des NOT-AUS-Schalters wird die Maschine sofort gestopptPo naciśnięciu wyłącznika awaryjnego maszyna zostaje natychmiast zatrzymana.
der automatische Durchlauf wird gestoppt und der aktuelle Durchlauf zu Ende gefahrenNastępuje zatrzymanie przebiegu automatycznego i aktualnie realizowana procedura zostaje doprowadzona do końca.
Das Rühren wird gestoppt und die Verdauungsflüssigkeit durch das Sieb in den Filtrationstrichter gegossen.Mieszanie zatrzymuje się i wlewa się płyn trawiący do lejka przez sito.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Schrittabfolge wird sofort gestoppt, Produktionsstopp, Material bleibt im Wägebehälter und muss von Hand abgelassen werden.Kolejność zostaje natychmiast zatrzymana, zatrzymanie produkcji, materiał pozostanie w pojemniku do ważenia i musi zostać opróżniony ręcznie.