"genügend" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
genügendwystarczająco

Beispieltexte mit "genügend"

bekommt das Sägeblatt genügend Kühlwasser?Czy do brzeszczotu dopływa wystarczająca ilość cieczy chłodzącej?
Es wurde kein oder nicht genügend Material gefördert.Przetransportowano niewiele materiału lub wcale.
Keine Druckluft angeschlossen oder nicht genügend Druck vorhanden.Nie podłączono sprężonego powietrza lub jest go za mała ilość.
genügend entwickelt sein und einen ausreichenden Reifegrad aufweisen.Kiwi powinny być wystarczająco rozwinięte i dojrzałe.
genügend Material gefördertPrzy „x” następujących po sobie cyklach transportowania przetransportowano niewiele materiału lub wcale.
Czy istnieją wystarczające gwarancje, że transakcje zostaną przeprowadzone na warunkach rynkowych?
genügend entwickelt sein und einen ausreichenden Reifegrad aufweisen.Arbuzy powinny być wystarczająco rozwinięte i wystarczająco dojrzałe.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

genügend Einzelheiten in geeignetem Maßstab enthalten.W przypadku dostarczania rysunków muszą mieć one właściwą skalę i zapewniać odpowiedni poziom szczegółowości.
genügend fest sein, und das Fruchtfleisch muss frei von größeren Mängeln sein.Owoce muszą być umiarkowanie jędrne, a miąższ nie może przedstawiać poważnych wad.
genügende Abreinigung und ein schnelleres Zusetzen des Filters.Zbyt krótki czas czyszczenia powoduje niedostateczne jego efekty i szybsze zatykanie się filtra.
genügend entwickelt sein und einen ausreichenden Reifezustand aufweisen.Brzoskwinie i nektaryny powinny być wystarczająco rozwinięte i wystarczająco dojrzałe.
genügend Beweise, um die Einleitung zweier separater Verfahren zu rechtfertigen.Skarżący przedstawił również wystarczające dowody uzasadniające indywidualne wszczęcie obydwu postępowań.
genügend Reis vorhanden ist.Analiza bilansu zaopatrzenia wyspy Reunion wykazuje brak dostępności ryżu.
genügende Reinigung der Signalgeber ( Lichtschranken, Initiatoren, Endschalter usw. ) kann zu Störungen führen.Zanieczyszczenie nadajników sygnału (zapór świetlnych, czujników, łączników krańcowych itp.) może być przyczyną zakłóceń.