"fruchtbar" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

fruchtbarżyzny

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Fruchtbarkeitżyzność
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigenH361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
Versuche zu den Wirkungen auf die Fruchtbarkeit sind jedoch in Betracht zu ziehen.Należy jednak rozważyć przeprowadzenie badań dotyczących działania na płodność.
Sonstige Flächen (Gebäude- und Hofflächen, Wege, Teiche, Steinbrüche, unfruchtbares Land, Felsflächen usw.)Pozostałe grunty (grunty zajęte przez budynki, podwórza gospodarstw, trakty, stawy, kamieniołomy, grunty nieurodzajne, skały itd.)