"extrudiert" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
extrudiertekstrudowany

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Davon ausgenommen sind extrudierte Formteile aus Kunststoff.Wytłaczane elementy z tworzyw sztucznych są wyłączone z tego kryterium.
extrudierte sieben- bis neunlagige Folie, vorwiegend aus Propylencopolymeren, bestehend ausWspółwytłaczana folia, siedmio- do dziewięciowarstwowa, głównie z kopolimerów propylenu, złożona z: