"eine" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
einejedna

Beispieltexte mit "eine"

Eine Änderung tritt:Zmiana wchodzi w życie:
Eine einfache Anzahl.Prosta liczba.
eine Förderpause entstehtwystępuje przerwa w transportowaniu
Eine „Einzelleuchte“ ist:„Światło pojedyncze” oznacza:
eine einzigartige Bescheinigungsnummer;niepowtarzalny numer referencyjny świadectwa;
Über eine Privatbankenvereinigung.Np. od zrzeszenia banków prywatnych.
eine Tür ist offenOTWARTE DRZWI
eine Zeigerumdrehung = 2 mmjeden obrót wskazówki = 2 mm
eine Homefahrt ist notwendigUstawienie maszyny w położeniu wyjściowym jest konieczne w następujących sytuacjach
eine Meldung weiter blätternPrzejdź do kolejnego komunikatu
eine Schädigung kann auftretenUszkodzenia mogą mieć wystąpić
eine mittlere Gurtspannung einstellenWyregulować środkowy naciąg taśmy
eine aufsichtsführende Person benennenNależy wyznaczyć osobę sprawującą nadzór nad pracami
Recht auf eine Wohnungprawo do mieszkania
So entsteht eine Förderpause.W ten sposób następuje przerwa w transportowaniu.
vernickelt, eine Schneide gezahntniklowane, jedno ostrze uzębione.
Transportieren in eine Werkshalletransport do hali fabrycznej
hierbei besteht eine QuetschgefahrWystępuje przy tym niebezpieczeństwo zmiażdżenia
Beispiel für eine PassworteingabePrzykład wpisywania hasła
Einweisung in eine Nervenheilanstaltzamknięcie w zakładzie psychiatrycznym