"drucken" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

druckenwydrukowac
druckendrukowanie

Beispieltexte mit "drucken"

Label druckenDrukowanie etykiety
Maschinen, die die Funktion Kopieren durch Scannen von Originalen ausführen und Kopien mittels eines elektrostatischen Verfahrens druckenMaszyny wykonujące funkcję kopiowania przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującego
In Feld 20 (Besondere Angaben) der Bescheinigung ist die Angabe „Beihilfebescheinigung“ zu drucken oder zu stempeln.Wpis „świadectwo pomocy” jest drukowany lub nanoszony przy pomocy pieczęci w polu 20 (dane szczegółowe) świadectwa.
Maschinen, Apparate und Geräte zum Drucken mittels Druckplatten, Druckformzylindern und anderen Druckformen der Position 8442Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442
Verlegen und Drucken von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichung und Vervielfältigung von bespielten Tonträgern.Wydawanie i druk książek, gazet, czasopism oraz wydawanie i powielanie nagrań dźwiękowych.
Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate oder Geräte zum Drucken mittels Druckplatten, Druckformzylindern oder anderen Druckformen der Position 8442Części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

beeindruckendimponujący
Kugelhahn G1/2-Druckentl. kompl.Zawór kulkowy G1/2 redukcji ciśnienia, kompl.
Bedrucken von Geweben aus SeideUsługi w zakresie drukowania tkanin jedwabnych
zum Bedrucken von Elektroden [1]stosowana do nadruków na elektrodach [1]
Bedrucken von Geweben aus BaumwolleUsługi w zakresie drukowania tkanin zawierających 85 % masy lub więcej bawełny
nach Druckentlastung wieder schließenPonownie zamknąć po zredukowaniu ciśnienia
Das Formular ist auf einem Blatt auszudrucken.Formularz drukowany jest na pojedynczym arkuszu.
Abschließbares Absperrventil mit Druckentlastungzamykany zawór odcinający z redukcją ciśnienia
Lampen, die mit externen Hochdruckentladungslampensteuergeräten betrieben werdenLampy wyposażone w zewnętrzny osprzęt sterujący lampą wyładowczą dużej intensywności