"defekt" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

defektwadliwy

Beispieltexte mit "defekt"

Motor defektuszkodzony silnik
Kupplung defektuszkodzone sprzęgło
Schalter defektuszkodzony przełącznik
Filterpatrone defektuszkodzony wkład filtracyjny
Zuleitungskabel defektuszkodzony kabel zasilający
Näherungsschalter ist defektuszkodzony włącznik zbliżeniowy
elektrisches Lastrelais defektuszkodzony przekaźnik mocy
Kettentrieb am Motor defektUszkodzony napęd łańcuchowy na silniku
Zuleitung bzw. Motor defektPopsuty przewód lub silnik
Der Näherungsschalter ist defekt.Stycznik zbliżeniowy uszkodzony.
Drehrichtung falsch, Heizung defektBłędny kierunek obrotów, grzanie uszkodzone
Speicherbaustein der Steuerung ist defektUszkodzony zespół pamięci sterownika.
Näherungsschalter dejustiert oder defekt.Stycznik zbliżeniowy rozregulowany lub uszkodzony.
Temperaturfühler oder -fühlerkabel defektCzujnik temperatury uszkodzony lub kabel czujnika
Inkrementalgeber defekt /Kabel lockerEnkoder uszkodzony/kabel poluzowany
Batterie defekt oder entladen bzw. keine Batterie vorhanden.Bateria uszkodzona lub rozładowana, lub brak baterii.
Material überprüfen bzw. prüfen, ob der Sensor defekt ist.Sprawdzić materiał, lub sprawdzić, czy czujnik nie uległ uszkodzeniu.
Bleibt diese grün, ist der Füllstandsmelder defekt und muss getauscht werden.Jeżeli pozostanie ona zielona, wtedy oznacza to uszkodzenie sygnalizatora stanu napełnienia, który należy wymienić.
Schieber 1 Endschalter keine Meldung, nicht eingefahren oder Sensor defekt "+4-5B3"Brak komunikatu przełącznika krańcowego zasuwy 1, nie na pozycji lub uszkodzony czujnik "+4-5B3"
Wenig Kühlwasser führt zu vorzeitigem Verschleiß oder zum Defekt des Sägeblattes.Za mała ilość wody chłodzącej spowoduje przedwczesne zużycie lub uszkodzenie piły.
Wenig Kühlwasser führt zum vorzeitigem Verschleiß oder zum Defekt des Sägeblattes.Za mała ilość wody chłodzącej spowoduje przedwczesne zużycie lub uszkodzenie brzeszczotu.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Pumpe defektuszkodzona pompa
Sägeband defektuszkodzona piła taśmowa
Sicherung defektuszkodzony bezpiecznik
Kabelanschluss defektUszkodzone przyłącze kablowe
Sicherheitssensor defektCzujnik bezpieczeństwa jest uszkodzony
defekte Platine austauschenwymienić popsutą płytkę
defekte Schutzeinrichtung austauschenwymienić uszkodzone urządzenie ochronno-zabezpieczające
defekte Rückschlagventile austauschenwymienić uszkodzone zawory zwrotne
Greifer nicht in Position, Sensor defektChwytak nie znajduje się na właściwej pozycji, czujnik uszkodzony
Leistungsschütz nicht angezogen oder Relais defektZabezpieczenie mocowe nie jest aktywne lub przekaźnik jest uszkodzony
entweder klemmt der der Querhub oder Sensorik defektAlbo występuje blokada mechanizmu podnoszenia poprzecznego albo są uszkodzone czujniki.
Schütze für Notausabschaltung verklebt oder defektStyki bezpieczników wyłączenia awaryjnego zaklejone lub uszkodzone
Schütze für Interlockabschaltung verklebt oder defektStyki bezpieczników blokady bezpieczeństwa zaklejone lub uszkodzone
Ist die Sicherung defekt?Czy bezpiecznik nie jest uszkodzony?
Bei Verdacht eines PlatinendefektsW przypadku podejrzenia o defekt płytki obwodu
H340 Kann genetische Defekte verursachenH340 Może powodować wady genetyczne
geringere Kosten für defekte AusrüstungenZmniejszone koszty awarii urządzeń
Verlorene, gestohlene und defekte FahrerkartenKradzież, zagubienie lub uszkodzenie kart kierowcy
Der Näherungsschalter ist dejustiert oder defekt.Stycznik zbliżeniowy rozkalibrowany lub uszkodzony.
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachenH341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne