"bedeckt" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
bedecktzachmurzony

Beispieltexte mit "bedeckt"

einer Klebeschicht, auf einer Seite mit einer Schutzfolie bedecktwarstwę przylepną, pokrytą z jednej strony przekładką rozdzielającą
bedecktCałkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao
bedeckt.»Warstwa morska« opisuje dowolną warstwę, która może pokrywać dowolną część powierzchni morza lub dna morza.
bedecktWafle i gofry (włączając solone) (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych całkowicie lub w części czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao)
Jeder Tupfer muss beidseitig gut mit Staub bedeckt sein.Każdy tampon musi być z obu stron dobrze pokryty kurzem.
bedeckt sind.Forma terenu, powierzchnia geomorfologiczna lub gleba kopalna przykryta młodszymi osadami.
bedeckt ist bzw. den eingestellten Abstand erreicht hat und die Förderung eingeschaltet wurde.Sonda stanu napełnienia zgłasza sterownikowi zapotrzebowanie na materiał dopóki nie zostanie pokryte materiałem względnie nie został osiągnięty ustawiony odstęp i nie zostało włączone transportowanie.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

bedeckt;co najmniej jedna trzecia tej samej powierzchni jest pokryta wyściółką, taką jak słoma, trociny, piasek lub torf,
bedeckte Landformen, geomorphologische Flächen oder Paläosole, deren Oberfläche durch Erosion der Deckschicht wieder freigelegt worden ist.Dawniej przykryte formy terenu, powierzchnie geomorfologiczne lub gleby kopalne, które zostały ponownie odsłonięte przez erozję pokrywającego je osadu.