"ausschalten" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

ausschaltenwyłączenie
ausschaltenwyłączać

Beispieltexte mit "ausschalten"

Gerät ausschaltenwyłączenie urządzenia
Hauptschalter ausschaltenwyłącz wyłącznik główny
automatisches Ausschaltenautomatyczne wyłączanie
Fugenschneider ausschaltenwyłączyć maszynę do wycinania szczelin
Außerbetriebnahme, Ausschaltenzakończenie użytkowania, wyłączenie
Ausschalten der Anlagewyłączanie maszyny
Ausschalten der MaschineWyłączanie maszyny
Ausschalten des DemobetriebesWyłączanie trybu demonstracyjnego
300. Zellenbeleuchtung ausschaltenWyłączyć oświetlenie stacji 300
Förderschiene ebenfalls ausschaltenwyłączyć także szynę podającą
Maschine ausschalten (Hauptschalter)Wyłączyć maszynę (włącznik główny).
Maschine/Anlage ausschalten (Not-Aus)wyłączyć maszynę/urządzenie (wyłącznik awaryjny)
Gerät Ein- und Ausschaltenwłączanie i wyłączanie urządzenia
Gerät ein- und ausschaltenWłączanie i wyłączanie urządzenia
an DC 24 V anschließen / ausschaltenPodłączyć / wyłączyć z DC 24 V
Hydraulik (wenn vorhanden) ausschaltenWyłączyć układ hydrauliczny (w stosownym przypadku).
Gerät am Ende eines Zyklus ausschaltenWyłączanie urządzenia na końcu cyklu
Während des Betriebs kein Kondenswasser ablassen, Trockner dazu ausschalten.Podczas pracy instalacji nie spuszczać kondensatu, w tym celu należy wyłączyć osuszacz.
Vor Instandhaltungsarbeiten die Steuerungsanlage mit dem Hauptschalter am Schaltschrank ausschaltenPrzed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie sterownicze wyłącznikiem głównym na szafie sterowniczej
Pneumatik ausschalten und drucklos machenWyłączyć instalację pneumatyczną i zdekompresować ją.
Steuerung ausschalten (roter Drucktaster)wyłącz sterownik (przycisk czerwony).
Zum externen Ausschalten der Steuerspannung.Do zewnętrznego wyłączania napięcia sterującego.
Kompakttrockner ausschalten / Kühler ausbauen.Wyłączyć osuszacz kompaktowy / wymontować chłodnicę.
Messwert wird 1s nach Ausschalten des Hauptschalters ermitteltWartość pomiarowa zostanie podana po 1 sekundzie po wyłączeniu włącznika głównego.
Bei Funktionsstörungen Zentralfilter ausschalten und sichern.W przepadku zakłóceń w działaniu, filtr centralny natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć.
Bei Funktionsstörungen Trocknungsanlage sofort ausschalten und sichern.W przepadku zakłóceń w działaniu w instalacji suszenia należy ją natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Ein-/Ausschaltenwłączanie/wyłączanie
Ausschalten-Bunkerwyłączenie zasobnika
Ausschalten-Linearfördererwyłączenie przenośnika liniowego
Ausschalten-Schwingfördererwyłączenie przenośnika wibracyjnego
Pilotlaser ausschaltenNastępuje wyłączenie lasera pilotującego
Beleuchtung ausschaltenWyłączenie oświetlenia
Demobetrieb ausschaltenWyłączenie TRYBU DEMONSTRACYJNEGO
Steuerspannung ausschaltenWyłączenie napięcia sterującego
Kompakttrockner ausschaltenwyłączyć osuszacz kompaktowy
nach jedem Verfahren der S-Einheit oder G-Einheit Hauptschalter ausschaltenPo każdym przemieszczeniu zespołu S lub zespołu G należy wyłączyć włącznik główny.
bei Betreten des Schutzbereiches immer den Reparaturschalter hinter dieser Säule ausschaltenwchodząc do strefy ochronnej zawsze wyłączyć wyłącznik serwisowy znajdujący się za tą kolumną
mit dem Hauptschalter oder durch Ziehen des Netzsteckers die zentrale Stromversorgung ausschaltennależy odciąć zasilanie maszyny energią elektryczną za pomocą wyłącznika głównego lub wyjmując wtyczkę z gniazda.
Anlage vom Netz trennen (CEE Stecker aus Steckdose ziehen) und alle Leitungsschutzschalter ausschaltenOdłączyć instalację z sieci (wyjąć wtyczkę CEE z gniazdka) oraz wyłączyć wszelkie zabezpieczone włączniki mocy.
digitales Eingangssignal zum Ein-/Ausschalten des AutomatikbetriebesCyfrowy sygnał wejściowy do włączenia/wyłączenia trybu automatycznego.
Kompakttrockner ausschalten, Filter entnehmen, reinigen bzw. erneuern.Wyłączyć osuszacz kompaktowy, wyjąć filtr, oczyścić, względnie wymienić.
Bedarf der Druckförderung unterbrechen oder diese ausschalten und wieder einschaltenPotrzeba przerwania transportowania tłocznego lub jego wyłączenia i ponownego włączenia
Es erscheint die Anzeige, die vor dem Ausschalten oder dem Stromausfall zuletzt aktiv war.Pojawia się wskazanie, które było ostatnio aktywne przed wyłączeniem lub przed awarią prądu.
nicht den Wettbewerb für einen wesentlichen Teil der betreffenden Erzeugnisse ausschalten.nie eliminują konkurencji w odniesieniu do znacznej części danych produktów.
nicht den Wettbewerb für einen wesentlichen Teil der betreffenden Erzeugnisse ausschalten undnie eliminują konkurencji w odniesieniu do znacznej części danych produktów; oraz
zu Diskriminierungen führen oder den Wettbewerb für einen wesentlichen Teil der betreffenden Erzeugnisse ausschalten können.mogą one prowadzić do dyskryminacji lub wyeliminowania konkurencji w odniesieniu do znacznej części danych produktów.