"alphabetisch" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
alphabetischabecadłowo

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

(XX) enthält nicht-alphabetische Zeichen(XX) zawiera znaki spoza alfabetu
Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen.Kod waluty według ISO 4217, trzy znaki alfabetyczne.
In Teil B wird folgender Eintrag in alphabetischer Reihenfolge eingefügt:W części B dodaje się nastepującą pozycję, zgodnie z kolejnością alfabetyczą:
Z.B. Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen, Prozentangabe.Np. kod waluty według ISO 4217, trzy znaki alfabetyczne, procent.
Definition der in der Gemeinsamen Militärgüterliste verwendeten Begriffe in alphabetischer Reihenfolge.Poniższe definicje mają zastosowanie do terminów stosowanych w niniejszym wykazie.
Folgende Begriffe und Abkürzungen werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet (in alphabetischer Reihenfolge)Następujące pojęcia i skróty są wykorzystywane w niniejszej instrukcji obsługi ( w kolejności alfabetycznej)
Im alphabetischen Tastenfeld für Kleinbuchstaben können Sie durch Drücken von das numerische Tastenfeld aufrufen.W alfabetycznej klawiaturze ekranowej małych liter można przez naciśnięcie wywołać klawiaturę numeryczną.