"Zwischenböden" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

Zwischenbödenpółki pośrednie

Beispieltexte mit "Zwischenböden"

Schubladen und Zwischenböden je mit 20 kg belastbarszuflady i półki pośrednie z możliwością obciążenia do 20 kg każda.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Zwischenböden, einzelnpółki pośrednie, pojedyncze