"Zirconium" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Zirconiumcyrkon

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Folie bestehend aus Barium- oder Calciumoxiden in Verbindung mit Titan- oder Zirconiumoxiden in einem AcrylbindemittelBłona zawierająca tlenki baru lub wapnia w połączeniu z tlenkami tytanu lub cyrkonu, w akrylowym materiale wiążącym
Lithiumoxid und -hydroxid; Vanadiumoxide und -hydroxide; Nickeloxide und -hydroxide; Germaniumoxide und ZirconiumdioxidTlenek i wodorotlenek litu; tlenki i wodorotlenki wanadu; tlenki i wodorotlenki niklu; tlenki germanu i ditlenek cyrkonu
Keramische Mikrokügelchen, durchsichtig, erhalten aus Siliciumdioxid und Zirconiumdioxid, mit einem Durchmesser von mehr als 125 μmMikrokulki ceramiczne, przezroczyste, otrzymane z ditlenku krzemu i ditlenku cyrkonu, o średnicy większej niż 125 μm