"Zentralafrika" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

ZentralafrikaAfryka Środkowa

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

die Zentralafrikanische RepublikRepublika Środkowoafrykańska
Wirtschaftsgemeinschaft zentralafrikanischer StaatenWspólnota Ekonomiczna Państw Afryki Centralnej
Zentralafrikanische Wirtschafts- und WährungsgemeinschaftŚrodkowoarfykańska Wspólnota Gospodarcza i Walutowa
über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in der Zentralafrikanischen Republikw sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej
über eine militärische Operation der Europäischen Union in der Zentralafrikanischen Republik (EUFOR RCA)w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA)
zur Änderung des Beschlusses 2013/798/GASP über restriktive Maßnahmen gegen die Zentralafrikanische Republikzmieniająca decyzję 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej
Die militärische Operation der Europäischen Union in der Zentralafrikanischen Republik „EUFOR RCA“ wird eingeleitet.Operacja wojskowa UE w Republice Środkowoafrykańskiej („EUFOR RCA”) zostaje rozpoczęta.
über die Einleitung einer militärischen Operation der Europäischen Union in der Zentralafrikanischen Republik (EUFOR RCA)w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA)