"Zement" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

Zementcement

Beispieltexte mit "Zement"

Zement (einschließlich Zementklinker), auch gefärbtCement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru
Portlandzement, Tonerdezement und anderer ZementCement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego
Salz, Schwefel, Steine und Erden, Gips, Kalk und ZementSól, siarka, ziemia i kamienie, materiały gipsowe, wapno i cement
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; GIPS, KALK UND ZEMENTSÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT
Vorgefertigte Gebäude aus Kunststoffen, Zement oder AluminiumBudynki z elementów prefabrykowanych, z tworzyw sztucznych, cementu lub aluminium
Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a. n. g.Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Kalksandstein für den BauProdukcja wyrobów budowlanych z betonu
Zahnzement und andere Zahnfüllstoffe; Zement zum Wiederherstellen von KnochenCementy dentystyczne i inne wypełniacze; cementy do rekonstrukcji kości
Zahnzement und andere Zahnfüllstoffe; Zement zum Wiederherstellen von Knochen;cementów dentystycznych i pozostałych dentystycznych wypełniaczy; cementów do rekonstrukcji kości;
Der verwendete Prüfstaub muss fein gemahlener Zement entsprechend der Norm ASTM C 150-84 sein [1].Kurz używany w badaniu jest drobno sproszkowanym cementem odpowiadającym normie ASTM C 150-84 [1].

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Zementherstellungprodukcja cementu
Zementherstellung (NACE 26) (Quelle: Produktionsstatistiken).Produkcja cementu (NACE 26) (źródło: statystyki produkcyjne).
Glaserkitt, Harzzement und andere KitteKit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozostałe mastyksy
Additive für Zemente beim Tunnel-BergbauDodatki do cementów podczas budowy tuneli
Bei allen Zementöfen allgemein anwendbarTechnika ma ogólne zastosowanie do wszystkich rodzajów pieców cementowych
In der Zementindustrie allgemein anwendbarTechnika ma ogólne zastosowanie w przemyśle cementowym
In der Zementindustrie allgemein anwendbar.Technika ma ogólne zastosowanie w przemyśle cementowym.
BVT-Schlussfolgerungen für die ZementindustrieKonkluzje dotyczące BAT dla przemysłu cementowego
Energiebezogene CO2-Emissionen der Zementindustrie, t/tSwoiste emisje CO2 związane z energią w odniesieniu do przemysłu cementowego, t/t