"Wonne" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Wonnerozkosz

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Wein gewonnen wurde;z wina;
das gewonnen wird ausotrzymywany z:
beim Gerben gewonnen wurden;otrzymana w wyniku garbowania;
Analyse des gewonnenen Weins:Analiza otrzymanego wina:
es wurde von Laufvögeln gewonnen, dieuzyskano z ptaków bezgrzebieniowych, które:
Es wird durch Emulsionspolymerisation gewonnen.Jego produkcja odbywa się przy wykorzystaniu polimeryzacji emulsyjnej.
Kaviar und Kaviarersatz, aus Fischeiern gewonnenkawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej
Seealgenmehl und aus Seealgen gewonnene Futtermittel-Ausgangserzeugnissemączek z wodorostów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich