"Wolke" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Wolkechmura

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Wolkenflug — Flug- und NavigationsinstrumenteLoty chmurowe – przyrządy pilotażowe i nawigacyjne
Frei von Wolken und mit BodensichtZ dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi
frei von Wolken und mit Bodensicht;z dala od chmur i z widzialnością terenu;
die Hauptwolkenuntergrenze liegt bei 450 m (1500 ft) undpułap chmur jest niższy niż 450 m (1500 ft); lub
die Hauptwolkenuntergrenze liegt nicht unter 180 m (600 ft).pułap chmur jest nie niższy niż 180 m (600 ft).
die Hauptwolkenuntergrenze nicht unter 450 m (1500 ft) liegen darf;pułap chmur nie może wynosić mniej niż 450 m (1500 ft);
Die Hauptwolkenuntergrenze liegt in oder über der Sinkflugmindesthöhe (MDH).Wysokość podstawy chmur musi być równa lub wyższa niż MDH
Informationen über Vulkanaktivitäten vor einem Ausbruch, Vulkanausbrüche und Vulkanaschewolken;informacje dotyczące przederupcyjnej aktywności wulkanicznej, erupcji wulkanicznej i chmur popiołów wulkanicznych;