"Wolf" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Wolfwilk

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Wolframwolfram
Werwolfwilkołak
Wolframoxid von 30 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy tlenku wolframu
Wolfram-Halogen-Glühlampen (ohne Ultraviolett- und Infrarotlampen)Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni
Wolfram in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe)Wolfram nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie
Wolframhexafluorid mit einem Reinheitsgrad von 99,9 GHT oder mehr (CAS RN 7783-82-6)Heksafluorek wolframu o czystości 99,9 % masy lub większej (CAS RN 7783-82-6)
Wolframtrioxid, einschließlich Wolframblauoxid (CAS RN 1314-35-8 oder CAS RN 39318-18-8)Tritlenek wolframu, zawierający niebieski tlenek wolframu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)
Wolfram-Halogen-Glühlampen für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge (ohne Ultraviolett- und Infrarotlampen)Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, do motocykli lub pozostałych pojazdów silnikowych (z wyłączeniem promienników lampowych nadfioletu lub podczerwieni)
Wolfram, Wolframcarbid und Legierungen mit einem Wolframanteil von mehr als 90 Gew.-%, mit allen folgenden Eigenschaften:Wolfram, węglik wolframu oraz stopy zawierające wagowo powyżej 90 % wolframu, posiadające obydwie z niżej wymienionych cech:
Europäischer Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax)Ryby z gatunku Dicentrarchus labrax
Manganite, Manganate und Permanganate; Molybdate; WolframateManganiny, manganiany i nadmanganiany; molibdeniany; wolframiany
das Zerkleinern der Fleischstücke durch Wolfen oder Hacken,rozdrobnienie mięsa poprzez siekanie lub mielenie,
Kombinierte Beifänge von Kabeljau, Seewolf, Rochen, Leng und Lumb.Połączone przyłowy dorsza, suma, płaszczyka, molwy i wargaczowatych.
Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)Labraks (moron) i labraks cętkowany (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
Er bezieht rund 90 % seines Wolframcarbidbedarfs vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft.Około 90 % dostaw węglika wolframu tego producenta pochodzi od przemysłu wspólnotowego.
Glühlampen für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge, ohne innenverspiegelte Scheinwerferlampen, Wolfram-Halogen-GlühlampenŻarówki stosowane w motocyklach lub innych pojazdach silnikowych, z wyłączeniem zespołów nierozbieralnych wkładów reflektorów, lamp halogenowych z żarnikiem wolframowym