"Wirkungsgrad" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Wirkungsgradskuteczność

Beispieltexte mit "Wirkungsgrad"

energetischer Wirkungsgradsprawność energetyczna
einen optimalen Wirkungsgradoptymalna skuteczność działania
Raumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung: WirkungsgradKogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń: sprawność użytkowa
Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit Heizkessel: WirkungsgradKotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze: sprawność użytkowa
Für Raumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung: elektrischer WirkungsgradKogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń: sprawność elektryczna
der Wirkungsgrad beträgt über 70 %Sprawność tych pomp wynosi powyżej 70%.
einem maximalen Wirkungsgrad von 54 % oder mehrmaksymalnej sprawności 54 % lub większej,
geringe Stromaufnahme, hoher Wirkungsgrad über 70%.Niski pobór prądu, wysoka sprawność powyżej 70%.
durch ihren hohen Wirkungsgrad sind sie selbst bei großer Förderleistung sehr wirtschaftlichDzięki swej wysokiej sprawności są przy swej znacznej wydajności tłoczenia bardzo ekonomiczne.
für elektrische Raumheizgeräte mit Heizkessel und elektrische Kombiheizgeräte mit Heizkessel den Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung in %,w przypadku elektrycznych kotłów do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjnych elektrycznych kotłów grzewczych – wyrażaną w % sprawność użytkową przy znamionowej mocy cieplnej;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Getriebewirkungsgradsprawnośc przekładni
optischer Wirkungsgrad, auf drei Dezimalstellen gerundet;sprawność przy zerowych stratach, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;
Welchen Mindestwirkungsgrad haben die beihilfefähigen KWK-Anlagen?Jaka będzie minimalna wydajność konwersji w kwalifikujących się zakładach CHP?
Glühlampen, die die Wirkungsgradanforderungen der Stufe 2 nicht erfüllen;lamp żarowych niespełniających wymogów w zakresie efektywności dla etapu 2,
Gesamtwirkungsgrad von mindestens 75 % basierend auf dem unteren Heizwert (LHV) [5].Ogólna sprawność wynosząca co najmniej 75 % na podstawie dolnej wartości opałowej [5].
Alle Wirkungsgrade beziehen sich auf den vollen (nicht korrigierten) Laufraddurchmesser.Wszystkie wartości sprawności opierają się na średnicy wirnika pełnowymiarowego (niezmniejszonej).
Kessel- oder Dampferzeuger- wirkungsgradvom Dampf ausgetragene NettowärmeHeizwert LHV des Brennstoffs 100 %.Sprawność przemiany energii kotła lub generatora paryciepło netto oddane przez paręciepło lub wartość opałowadolna wartość opałowa dostarczane przez paliwo 100 %.
hydraulischer Pumpenwirkungsgrad (%) bei korrigiertem Laufraddurchmesser [xx,x] oder alternativ die Angabe [–,-];sprawność pompy do wody (%) przy zmniejszonej średnicy wirnika [xx,x] lub ewentualnie wskazanie [–.–];