"Winkel" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
WinkelKolanko

Beispieltexte mit "Winkel"

WINKEL TELESKOPTISCHSTÓŁ TELESKOPOWY
Winkel 1/2-I/A-O-RingKolanko 1/2-I/A, o-ring
Getriebe WinkelPrzekładnia kątowa
exakter 90° Winkelkąt dokładnie 90°
Drehlage Winkel VentillochKąt obrotu, otwór zaworu
gewünschten Winkel einstellenUstawić żądany kąt.
Winkel der geometrischen SichtbarkeitKąt widoczności geometrycznej
Winkel der verdrehbaren Nockenwelle(n): …“Kąt przesunięcia fazowego krzywki:. …”;
angeschrägt, 14 mm, 35° Winkelwzmocniona, 14 mm, kąt 35°
Leichte Profile, warmgewalzt mit einer Höhe von weniger als 80 mm und WinkelKształtowniki lekkie o wysokości środnika mniejszej niż 80 mm i kątowniki, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane
Stein am Winkel anschlagendosunąć kamień do ogranicznika kątowego.
mit im Winkel abgesetzter Schienez prowadnica odsadzoną pod kątem
Die Winkel werden in Grad und Minuten angegeben.Kąty wyrażane są w stopniach i minutach.
mit Digitalanzeige, mit im Winkel abgesetzter Schienez wskazaniami cyfrowymi, z prowadnicą odgiętą pod kątem
allseitig eben, parallel und im Winkel 90° bearbeitetze wszystkich stron płaskie, równoległe i obrobione pod kątem 90°
Vertikale und horizontale Auflageflächen, im Winkel 90° angeordnetpionowe i poziome powierzchnie stykowe, ustawione pod kątem 90°
Winkel des Abblendlichtbündels ist bei folgenden Beladungszuständen zu bestimmen:Kąt odchylenia wiązki świateł mijania wyznacza się w następujących warunkach obciążenia:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Befestigungswinkelkątownik mocujący
abgewinkeltzagięte
Anschlagwinkelkątowniki kontrolne
Auflagewinkelklocek podporowy
Aufspannwinkelkątowniki do mocowania
Winkeleinstellung, festustawienie kątowe stałe
Winkelgetriebe ausbauenWymontować przekładnię kątową
Winkelmesser, parallaxfreikątomierz pozbawiony błędu paralaksy
Winkel-Einschraubung AnschlussPrzyłącze do śrubunku kątowego
Min. SpeichenwinkelMin. kąt ramienia koła
größter Hinterschleifwinkelnajwiększy tylny kąt szlifowania
Biegewinkel max.kąt gięcia maks.
gewinkelt außenodgięte na zewnątrz
abgewinkelte Backenzagięte szczęki
Digitale Winkelanzeigecyfrowy wyświetlacz kąta
Anschlagwinkel gehärtetkątownik ze stopką, hartowany
Winkelbieger mit Exzentergiętarka kątowa z mimośrodowym
Winkelantrieb ohne Handkurbelnapęd kątowy bez korby ręcznej
Winkelnormale 90°, Dreieckformwzorce kąta 90° kształt trójkątny
Winkelnormale 90°, Quadratformwzorzec kąta 90° kształt kwadratowy
Winkeleinstellung durch Endmaßeustawienie kąta płytkami wzorcowymi
Gewicht von Flachwinkelmasa kątownika płaskiego
Zentrumschnitt, 30° Drallwinkelz ostrzem przechodzącym przez środek czoła, kąt skrętu linii śrubowej 30°
unzulässiger Korrekturwert Feinwinkelzabroniona wartość dokładnej korekty kąta
Magnet-Winkelfixiergeräte und Schweißwinkelmagnetyczne, kątowe przyrządy ustalające i kątowniki spawalnicze
Backen 45° gewinkeltszczęki, odgięte 45°
Schweißwinkel Nest LKąt zgrzewania Gniazdo L
Aufspannwinkel aus Graugusskątownik do mocowania z żeliwa szarego
Innentaster und Winkeltastermacki wewnętrzne i kątowe
abgewinkelt, lange Ausführungzagięte, wykonanie długie
Winkelbacke für bewegliche Backenszczęka kątowa do ruchomych szczęk
Winkelplatte ab 25° mit 5 Bohrungenpłyta kątowa od 25° z 5 otworami
Winkelanschlag in Tischnut montierenZamontować ogranicznik kątowy w rowku stołu
Winkelnormale aus gehärtetem Lehrenstahlwzorzec kąta z hartowanej stali do produkcji sprawdzianów
Winkelnormale zum Einstellen und Kalibrierenwzorzec kąta do regulacji i kalibracji
Winkelanschlag rechts und links mit eingelegtem Maßstabogranicznik kątowy w prawo i lewo z wkładaną skalą
Winkel-Förderanlagen brauchen im Allgemeinen nur wenig Wartung.Nasze urządzenia podnosząco-transportowe wymagają jedynie niewielkiej konserwacji.
Wechselplatte befestigt auf Basiswinkelpłyta wymienna umocowana na kątowniku podstawy
weicher Schnitt durch konstanten positiven Spanwinkel und hohen Axialwinkelmiękkie cięcie dzięki stałemu dodatniemu kątowi natarcia i dużym kącie osiowym
Schweißwinkel Nest RKąt zgrzewania Gniazdo R
kleine Wate 45° gewinkeltmała faza odgięte o 45°
der Einschlagwinkel der Lenkung,kąt ustawienia kół przednich;
Linear-, Winkel- und Kreismarkierungenozn. liniowe, kątowe i kołowe
falsche Einstellung des Neigungswinkelszłe ustawienie kąta nachylenia
Abtastwinkel fallende / steigende Flankenkąt obwodzenia, opadające / wznoszące się powierzchnie boczne
Horizontalwinkel für beide Begrenzungsleuchten:Kąt poziomy dla dwóch świateł pozycyjnych: