"Weinbau" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Weinbauuprawa winorośli

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kategorien von WeinbauerzeugnissenKategorie produktów sektora wina
Weinbaukartei und Aufstellung über das ProduktionspotenzialRejestr winnic i wykaz potencjału produkcyjnego
Nebenerzeugnisse des Weinbaus (Trester, Trub)Produkty uboczne z winogron (wytłoki, wytłoczyny)
Weinanbaugebiete oder Teile davon (Weinbauzone)Regiony uprawy winorośli lub ich części (strefa uprawy winorośli)
Beförderung nicht abgefüllter WeinbauerzeugnisseTransport produktów winiarskich luzem
Betriebsprämienregelung und Unterstützung für WeinbauernSystem płatności jednolitych i wsparcie dla plantatorów winorośli
für aromatisierte Getränke aus Weinbauerzeugnissen (CGIA)aromatyzowanych napojów winopochodnych (CGIA)
Kategorie(n) des unter den Schutz fallenden WeinbauerzeugnissesKategoria produktu winiarskiego lub kategorie produktów winiarskich, których dotyczy ochrona
Anreicherung, Säuerung und Entsäuerung in bestimmten WeinbauzonenWzbogacanie, zakwaszanie i odkwaszanie w pewnych obszarach uprawy winorośli