"Wasserversorgung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Wasserversorgungzasilanie w wodę
Wasserversorgungzaopatrzenie w wodę

Beispieltexte mit "Wasserversorgung"

Schild WasserversorgungTabliczka Zasilanie w wodę
Strom-, Gas- und WasserversorgungZaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Filter der Wasserversorgung kontrollierenKontrola filtra zasilania w wodę
Bohrung für die Wasserversorgung von Aquakulturen.Zaopatrywanie w wodę na potrzeby akwakultury.
Erschließungsbohrung für die Wasserversorgung (allgemein).Zaopatrzenie w wodę ogólnie.
Wassersieb reinigen oder Wasserversorgung mit Druck (5-8 bar) durchspülenoczyścić sitko lub przepłukać zasilanie wodne pod ciśnieniem (5-8 bar)
der Alarmkanal im Trockenalarmventil ist der atmosphärische Bereich zwischen Ventiltellerabschluss der Wasserversorgung und Ventilabschluss zum druckluftgefüllten SprinklerrohrnetzKanał alarmowy w zaworze alarmowym suchym jest to obszar atmosferyczny między zamknięciem talerza zaworu zasilania w wodę i zamknięciem zaworu do sieci rurociągów tryskacza napełnionej sprężonym powietrzem.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kühlwasserversorgungdoprowadzenie cieczy chłodzącej
Schild-Wasserversorgungtabliczka zasilanie w wodę
Bohrung für Notwasserversorgung.Budowa studni w celu zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę.
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von UmweltverschmutzungenDostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Erschließungsbohrung für die Industriewasserversorgung.Budowa studni w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę przemysłową.
ortsfeste öffentliche oder private Wasserversorgungsanlagen.stacjonarnych instalacji wodociągowych, publicznych lub prywatnych.
Bohrung für Reservewasserversorgung im Falle von Wasserknappheit.Rezerwowe zaopatrzenie w wodę na wypadek niedoboru wody.
Energieversorgung; Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę wodną, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami”
innovative Konzepte für (eine alternative) Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Wiederverwendung und Rückgewinnung von Ressourcen;innowacyjne koncepcje w odniesieniu do (alternatywnego) zaopatrywania w wodę, oczyszczania ścieków, ponownego wykorzystywania i odzyskiwania zasobów,
Kosten für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz und Wasserverbrauch für alle betrieblichen Zwecke einschließlich Bewässerung.Koszt podłączenia do wodociągu i zużycia wody na wszystkie potrzeby gospodarstwa, w tym nawadnianie.
An die Versuchstiere kann herkömmliches Laborfutter verfüttert werden, und eine unbegrenzte Trinkwasserversorgung ist zu gewährleisten.Do żywienia można stosować konwencjonalne pasze laboratoryjne z nieograniczonym dostępem do wody pitnej.