"Wasserpumpe" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Wasserpumpepompa wodna

Beispieltexte mit "Wasserpumpe"

Sicherung für WasserpumpeZabezpieczenie pompy wodnej
Wasserpumpe Ein - AusPompa wodna wł. wył.
Wasserpumpe mit axialem Eintritt, eigene Lagerung (ESOB)pompa do wody z wlotem osiowym i korpusem łożyskowym (ESOB),
Wasserpumpe mit axialem Eintritt, Blockausführung (ESCC);monoblokowa pompa do wody z wlotem osiowym (ESCC),
Wasserpumpe bei Frostgefahr aus der Wanne nehmen (bereits eingefrorene Pumpen nicht einschalten - langsam auftauen).W razie niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu wyjąć pompę wodną z miski (jeżeli pompa zamarzła, nie wolno jej włączać należy ją najpierw powoli odmrozić).
schalten Sie die Wasserpumpe einWłączyć pompę wodną
bei Frostgefahr sollten Sie die Wasserpumpe aus dem Wasser nehmen und leer laufen lassenw razie niebezpieczeństwa mrozu wyjąć pompę wodną z wody i uruchomić ją, aby opróżnić z wody

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Wasserpumpenzangenszczypce instalacyjne
Wasserpumpenpompy wodne
Ökodesign-Anforderungen an WasserpumpenWymogi dotyczące ekoprojektu dla pomp do wody
Wasserpumpen sind als Teil von Elektromotorsystemen für zahlreiche Pumpanwendungen von Bedeutung.Pompy do wody stanowiące część systemów o napędzie elektrycznym są nieodzowne na potrzeby różnorodnych procesów pompowania.
Wasserpumpen sind daher eines der Produkte, für die vorrangig Ökodesign-Anforderungen festgelegt werden sollten.Pompy do wody są zatem priorytetowym produktem, dla którego należy ustanowić wymogi dotyczące ekoprojektu.
auf frei zugänglichen Internetseiten der Wasserpumpenhersteller.na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów pomp do wody.
Block-Wasserpumpe mit axialem Eintritt, Inlineausführung (ESCCi);monoblokowa pompa do wody z wlotem osiowym in-line (ESCCi),
Mehrstufige vertikale Wasserpumpen sind mit der dreistufigen Version (i = 3) zu prüfen.Próby dla pionowych wielostopniowych pomp do wody należy prowadzić z użyciem pompy w wykonaniu trzystopniowym (i = 3).
Bei Warmwasserbereitern mit Wasser-/Sole-Wasser-Wärmepumpen wird der Stromverbrauch einer oder mehrerer Grundwasserpumpen berücksichtigt.Dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła woda-woda lub solanka-woda konieczne jest uwzględnienie zużycia energii elektrycznej dla co najmniej jednej pompy dla wody gruntowej.