"Wartungsarbeit" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Wartungsarbeitczynność serwisowa

Beispieltexte mit "Wartungsarbeit"

Vor Beginn jeder Wartungsarbeit - Bremse betätigenPrzed przystąpieniem do wykonywania każdej czynności konserwacyjnej należy zaciągnąć hamulec
Vor Beginn jeder Wartungsarbeit Bremse betätigen/Motor abstellenPrzed przystąpieniem do każdego zabiegu konserwacyjnego nacisnąć hamulec wyłączyć silnik.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Wartungsarbeitenprace serwisowe
Wartungsarbeitenprace konserwacyjne
jährliche Wartungsarbeitencoroczne prace konserwacyjne
monatliche Wartungsarbeitencomiesięczne prace konserwacyjne
Wartungsarbeiten / Pflegekonserwacja / pielęgnacja
Wartungsarbeiten bei Bohrung oder Bohrloch auf Vertragsbasis,wiercenia lub obsługa odwiertów na zlecenie,
Wartungsarbeiten gemäß nachstehendem Wartungsplan durchführenWykonać prace konserwacyjne zgodnie z podanym w dalszej części instrukcji planem konserwacji.
Wartungsarbeiten dürfen nur von unterwiesenem Fachpersonal durchgeführt werden!Prace serwisowe powinny być prowadzone wyłącznie przez wyszkolonych pracowników!
Wartungsarbeiten dürfen nur von sachkundigem Fachpersonal und/oder Elektrofachkräften durchgeführt werden!Prace konserwacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i/lub wykwalifikowanych elektryków!
Zeichnungen zu den WartungsarbeitenRysunki dotyczące konserwacji
Liste der regelmäßigen WartungsarbeitenLista regularnych prac serwisowych
für Wartungsarbeiten vorgeschriebene Termine einhaltenW odniesieniu do prac konserwacyjnych należy przestrzegać odpowiednich terminów
Vor Beginn von Wartungsarbeiten Netzspannung abschalten!oczęciem prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie sieciowe!
in der Betriebsanleitung angegebene Fristen für Wartungsarbeiten einhaltenNależy dotrzymywać podanych w instrukcji eksploatacji terminów prac serwisowych.
Vor Beginn der Wartungsarbeiten Sicherheitshinweise und Unfallschutz beachten.Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych zwrócić uwagę na wskazówki bezpieczeństwa i zasady ochrony przed wypadkami.
nach Beendigung der Wartungsarbeiten Sicherheitseinrichtungen auf Funktion überprüfenPo zakończeniu czynności konserwacyjnych sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających