"Wachs" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Wachswosk

Beispieltexte mit "Wachs"

weißes bis bernsteinfarbenes geruchloses WachsBezbarwny wosk o barwie białej do bursztynowej
Gehalt an Wachs von mehr als 300 mg/kg, aber nicht mehr als 350 mg/kg, vorausgesetzt,zawartość wosku przekracza 300 mg/kg, ale nie przekracza 350 mg/kg, pod warunkiem że:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Erwachsenerosoba dorosła
Wirtschaftswachstumwzrost gospodarczy
Erwachsenenbildungkształcenie dorosłych
Wertzuwachssteuerpodatek od zysków kapitałowych
Bevölkerungswachstumprzyrost ludności
Wachse mg/kg (**)Woski mg/kg (**)
Hemmung des AlgenwachstumsBadanie zahamowania wzrostu glonów
Eigenkapitalfazilität für WachstumInstrument kapitałowy na rzecz wzrostu gospodarczego
Wachstum von jungen AnpflanzungenWzrost młodych plantacji
Wachse der Position 2712 oder 3404;wosków objętych pozycją 2712 lub 3404;
Wachsgehalt nach dem Verfahren des Anhangs IV;metoda oznaczania zawartości wosków, przedstawiona w załączniku IV;
einen der folgenden Wachsgehalte:posiadającą jedną z następujących zawartości wosku:
Erwachsene (18 Jahre und älter),dorośli (powyżej 18 roku życia),
C. Finanzinstrumente für WachstumC. Instrumenty finansowe na rzecz wzrostu
hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs)Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”
Intelligentes und integratives WachstumInteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu
Auswirkungen des prognostizierten MarktwachstumsOddziaływanie prognozowanego rozwoju rynku
Volumenwachstumsraten der regionalen BruttowertschöpfungWskaźniki wzrostu wolumenu regionalnej wartości dodanej brutto