"Waagen" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Waagenwagi

Beispieltexte mit "Waagen"

Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 mg oder feiner, auch mit GewichtenWagi o czułości 5 cg lub lepszej, nawet z odważnikami
Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 mg oder feiner, Teile und Zubehör dafürWagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria
Gewichte für Waagen aller Art; Teile von WaagenWszelkiego rodzaju odważniki do wag; części wag
Berichte zu Batches, Schichten, Rezepten und WaagenRaporty do partii, zmian, specyfikacji i wag
Andere Waagen und MessmaschinenPozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia
Waagen weiterverarbeitet.Produkty niedokończone były w dalszym etapie wykorzystywane przez importera do wytworzenia produktu gotowego – wag elektronicznych.
Waagen im UZ verkauft wurde.Ponadto należy również zauważyć, że w okresie dochodzenia nie prowadzono sprzedaży gotowych wag.
Waagen für Stetigförderer, zum kontinuierlichen Wiegen; Absack-, Abfüll-, Dosier- und andere Waagen zur Verwiegung konstanter GewichtsmengenUrządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy materiału

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Analysewaagenwagi analityczne
Federwaagensiłomierze sprężynowe kontaktor
Industriewaagenwagi przemysłowe
Kompaktwaagenwagi kompaktowe
Kranwaagenwagi dźwigowe
flache Wasserwaagenpoziomnice płaskie
elektronische Präzisionswaagenelektroniczne wagi precyzyjne
Hängewaagen, digitalewaga wisząca, cyfrowa
Plattformwaagen, elektronischwagi platformowe, elektroniczne
Industriewaagen, elektronischewagi przemysłowe, elektroniczne
Wasserwaagen, Nivelliergerätepoziomnice, niwelatory
Haushalts- und PersonenwaagenWagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym
Nicht selbsttätige Ladenwaagen für eine Höchstlast von 30 kg oder wenigerWagi sklepowe o maksymalnej nośności nieprzekraczającej 30 kg
Wszystkie błędy wagi powodują zatrzymanie urządzenia i muszą zostać potwierdzone.
waagenmasse, abgeleitet von der abgetropften Menge Krilloszacować korektę masy z wagi przepływowej związanej z odsączoną masą kryla
waagen und selbsttätige Kontrollwaagen zum Überprüfen eines vorgegebenen GewichtsWagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadaną
Waagenbericht liefert das aktuelle gemessene Gewicht mit dem aktuellen Datum und der Uhrzeit.Raport wagi dostarcza informacje o aktualnie zmierzonej masie wraz z aktualną datą oraz czasem.
waagen, Mischern, Trichtern und Tankwagen verwendet zu werden.Ogniwo obciążnikowe jest przeznaczone do wykorzystania, na przykład w wagach podłogowych, mieszalnikach, wagach zbiornikowych do ciał sypkich oraz wagach zbiornikowych do cieczy.
waagen und selbsttätige Kontrollwaagen zum Überprüfen eines vorgegebenen Gewichts, für eine Höchstlast von ≤ 5000 kgWagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porównań z masą zadaną, o maksymalnej nośności wagi nieprzekraczającej 5000 kg