"Vorschubgeschwindigkeit" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Vorschubgeschwindigkeitprędkość posuwu

Beispieltexte mit "Vorschubgeschwindigkeit"

Vorschubgeschwindigkeit erhöhenzwiększyć prędkość posuwu
Vorschubgeschwindigkeit ist eingestelltUstawiono prędkość posuwu
Regler für VorschubgeschwindigkeitRegulator prędkości posuwu
Vorschubgeschwindigkeit der Vorschubkraft anpassendostosować prędkość posuwu do siły posuwu.
Vorschubgeschwindigkeit nach Kraftaufwand dosierenDostosować prędkość posuwu do używanej siły
Vorschubgeschwindigkeit am Drehschalter Förderbandgeschwindigkeit (2) einstellen.Ustawić prędkość posuwu na pokrętle regulacji (2) prędkości ruchu taśmociągu.
Anschnitt mit geringer VorschubgeschwindigkeitWprowadzenie brzeszczotu w materiał powinno odbywać się z małą prędkością posuwu
Knopf für Potentiometer VorschubgeschwindigkeitGuzik potencjometru prędkości posuwu
beim Ansägen Vorschubgeschwindigkeit verringernPrzy nadcinaniu zmniejszyć prędkość posuwu.
die Vorschubgeschwindigkeit wird über Hebel gesteuertPrędkość posuwu sterowana jest dźwignią
Regler für Vorschubgeschwindigkeit der EintauchbewegungRegulacja prędkości posuwu ruchu wgłębnego
die Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit erfolgt mit ReglerUstawianie prędkości posuwu odbywa się za pomocą regulatora
mit dem Hebel wird auch die Vorschubgeschwindigkeit der Sägehaube geregeltZa pomocą dźwigni odbywa się również regulacja prędkości posuwu kołpaka brzeszczotu.
das Schleifergebnis der Bearbeitungseinheiten hängt unter anderem von der Vorschubgeschwindigkeit der Förderbänder abWynik szlifowania zespołów obróbczych zależy między innymi od prędkości ruchu liniowego taśmociągów transportowych wykonujących posuw.