"Viehbestand" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Viehbestandżywy inwentarz

Beispieltexte mit "Viehbestand"

Viehbestand (am Tag der Erhebung)Inwentarz żywy (stan w dniu dokonywania przeglądu)

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Umstellung des Viehbestandskonwersja stada
Indikator 4b Entwicklung des Viehbestands in Großvieheinheiten (GVE) in den Regionen in äußerster Randlage und ihren Mitgliedstaaten.Wskaźnik 4b zmiany inwentarza żywego w dużych jednostkach przeliczeniowych inwentarza (DJP) w regionach najbardziej oddalonych oraz w odpowiednich państwach członkowskich.