"Verschleißteile" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Verschleißteileczęści podlegające zużyciu
Verschleißteileczęści zużywające się

Beispieltexte mit "Verschleißteile"

Verschleißteile und GebrauchsgüterCzęści zużywające się i materiały eksploatacyjne
Ersatz- und Verschleißteileczęści zamienne oraz części podlegające zużyciu.
Ersatz- und Verschleißteilewymiana części zużywających się
Ersatz- bzw. Verschleißteileczęści zamienne i zużywające się
Ersatzteile und VerschleißteileCzęści zamienne i podlegające zużyciu
Verschleißteile gehärtet und geläpptczęści ulegające zużyciu hartowane i docierane
Verschleißteile gehärtet, hohe Rundlaufgenauigkeit.części ulegające zużyciu są hartowane.
Verschleißteile sind Anlagenteile die durch ihre Funktion( Bewegung, Reibung ) einer erhöhten Abnutzung unterliegen.Części podlegające zużyciu są częściami, które się szybciej zużywają podczas pracy wskutek tarcia, ruchów.
Verschleißteile sind Teile, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Maschine einer betriebsbedingten Abnutzung unterliegen.Części zużywające się to części podlegające zużyciu przy użyciu maszyny zgodnie z przeznaczeniem.
Verschleißteile sind Teile, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Maschinen einer betriebsbedingten Abnutzung unterliegen.Części zużywające się to części podlegające zużyciu podczas eksploatacji przy użytkowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem.
davon ausgenommen sind die VerschleißteileNie dotyczy to części ulegających zużyciu
mangelhafte Überwachung der VerschleißteileNieprawidłowe monitorowanie części zużywających się.
Ersatz- und Verschleißteile ZeichnungenCzęści zamienne i podlegające zużyciu Rysunki
nur Original Ersatz- und Verschleißteile verwendennależy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i podlegające zużyciu
nur Original Ersatz- und Verschleißteile verwendenstosować tylko oryginalne części zamienne i zużywające się.
nur Original-Ersatz- und Verschleißteile verwendenStosować tylko oryginalne części zamienne i podlegające zużyciu.
Ersatzteile / Verschleißteile Stücklisten und ZeichnungenCZĘŚCI ZAMIENNE I CZĘŚCI PODLEGAJĄCE ZUŻYCIUZestawienia i rysunki
Ersatz- und Verschleißteile sind in den Baugruppenzeichnungen und Stücklisten im Anhang 2 gekennzeichnetCzęści zamienne i zużywające się są podana na zestawieniach elementów i rysunkach zespołów konstrukcyjnych zawartych w załączniku nr 2.
manche Bauteile der Förderer sind Verschleißteile und müssen demnach bei bedeutenden Abnutzungsanzeichen ausgetauscht werdenNiektóre elementy konstrukcyjne są częściami zużywającymi się i należy je przy widocznych oznakach zużycia poddawać wymianie.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

mit Ersatzteilen und Verschleißteilenwraz z częściami zamiennymi i zużywającymi się
Original-Verschleißteile / Original-Zubehörteile vom Herstellerczęści podlegające zużyciu i oryginalne akcesoria producenta.
durch den Einbau von falschen Ersatzteilen oder Verschleißteilen können schwere Maschinenschäden entstehenmontaż niewłaściwych części zamiennych lub części zużywających się może być przyczyną poważnego uszkodzenia maszyny.
für die nachfolgend aufgeführten Verschleißteile wird nur Gewährleistung übernommen, wenn der Verschleiß nicht betriebsbedingt istGwarancja obejmuje wymienione niżej części zużywające się tylko pod warunkiem, że zużycie nie jest wynikiem normalnej eksploatacji.
die Verschleißteile sind gerätespezifisch entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers zu warten, einzustellen und ggf. AuszutauschenCzęści zużywające się należy konserwować, regulować i w razie potrzeby wymieniać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w opracowanej przez producenta instrukcji obsługi danego urządzenia.
die Verschleißteile sind gerätespezifisch entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers zu warten, einzustellen und bei Bedarf auszutauschenelementy zużywające się należy serwisować, regulować i wymieniać według potrzeb w ramach serwisowania według instrukcji eksploatacji wydanej przez producenta.