"Vakuum" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Vakuumciśnienie
Vakuumpróżnia

Beispieltexte mit "Vakuum"

Vakuum ein/ausWł./Wył. próżnię
durch Vakuumpodciśnieniowo
Möglichkeit, das Vakuum ein- auszuschaltenSłuży do włączania/wyłączania próżni
Extrakte (Erdöl), leichtes Vakuum Gasöl Lösungsmittel (CAS-Nr. 91995-78-7)Esktrakty (ropa naftowa), lekki próżniowy olej napędowy rozpuszczalnik (CAS nr 91995-78-7)
Rückstände (Erdöl), schwere Kokerei und leichte Vakuum (CAS-Nr. 68512-61-8)Pozostałości (ropa naftowa), ciężka koksownicza płuczka wieżowa i lekkie próżniowe (CAS nr 68512-61-8)
frisch unter Folie oder unter modifizierter Atmosphäre oder Vakuum in einer Terrine verpackt;produkt świeży w foremce, pakowany w folię lub w zmodyfikowanej atmosferze lub próżniowo,
Einsatz als Austragspumpe des Mischers bei der Abfüllung von Klebstoff unter Vakuum in FässerZastosowanie jako pompa dozująca mieszalnika podczas próżniowego napełniania beczek klejem
Das Lösungsmittel durch Destillieren in einem Rotationsverdampfer bei 30 °C im Vakuum eindampfen.Odparować rozpuszczalnik przez destylację przy użyciu wyparki obrotowej w temperaturze 30 °C w próżni.
frisch aufgeschnitten unter Folie oder unter modifizierter Atmosphäre oder Vakuum verpackt zum Selbstbedienungsverkauf;produkt świeży pokrojony, pakowany w folię lub w zmodyfikowanej atmosferze lub próżniowo, przeznaczony do sprzedaży w systemie samoobsługowym,

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Vakuumplattenpłyty próżniowe
VakuumtechnikTechnika próżniowa
Vakuumkontrollekontrol. próżni
Vakuumpumpepompa próżniowa
Vakuumschalterpresostat próżniowy
Vakuum-Abzug ausWyłączenie próżni przy pobieraniu
VAKUUMSTÖRUNG PLANOARMUSTERKA PRÓŻNI RAMIĘ KARTONU
Vakuumerzeuger (Kompaktejektor)Generator próżni (kompaktowa pompa strumieniowa ssąca)
kein Vakuum-PlanoabzugBrak próżni zesp. pob. plano
Druckluft, VakuumerzeugerSprężone powietrze, generator próżni
Vakuumpumpen gemeinsam benutzenużywanie razem pomp próżniowych
Steuerung des Vakuumpumpesterownie pompy próżniowej
mit elektrischer Vakuumerzeugungz możliwością elektrycznego wytworzenia próżni
Pneumatik/Hydraulik - VakuumtechnikPneumatyka/hydraulika - Technika próżniowa
Magnet- und Vakuumspanneinrichtungenmagnetyczne i próżniowe elementy mocujące
Vakuumflasche, 50 ml, mit Schliffmuffe, für Glasfiltertiegel (Nummer 3.7),Kolba stożkowa próżniowa o pojemności 50 ml ze szlifem szklanym wewnętrznym, którą można połączyć z lejkiem do sączenia (pkt 3.7).
Vakuum-Isolierflaschen und andere Vakuum-Isolierbehälter (ohne Glaskolben); Teile davonTermosy i pozostałe pojemniki próżniowe, kompletne wraz z obudową, i części do nich (z wyłączeniem wkładów szklanych)
Vakuum-Isolierflaschen und andere Vakuum-Isolierbehälter; Teile davon, ausgenommen GlaskolbenTermosy i pozostałe pojemniki próżniowe, kompletne z obudowami; części do nich, inne niż wkłady szklane
reinigen Sie den VakuumfilterWyczyść filtr próżniowy.
Das Vakuumventil ist geschlossen.Zawór próżniowy jest zamknięty.
Karton wurde nicht aufgezogen, Vakuumkontrolle Aufzug obenKARTON NIE ZOSTAŁ POBRANY,KONTROL.PRÓŻNI POBIERANIA NA GÓRZE
Handhaben leicht gemacht mit den neuen Vakuum-Hebegeräten.łatwa obsługa dzięki nowym, próżniowym podnośnikom.
Alle Schlauch- bzw. Rohrverbindungen müssen vakuumdicht sein.Wszystkie połączenia wężowe i rurowe muszą być szczelne próżniowo.
Flüssigringvakuumpumpen, und besonders konstruierte Bauteile hierfür.Pompy próżniowe o pierścieniu cieczowym oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe.
Faltenbalggedichtete Schraubenkompressoren und faltenbalggedichtete Schraubenvakuumpumpen.Suche sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz suche śrubowe pompy próżniowe o uszczelnieniu mieszkowym.