"Völkerrecht" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Völkerrechtmiędzynarodowe prawo publiczne

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

völkerrechtliche Streitigkeitspór międzynarodowy
völkerrechtliche Verantwortlichkeitodpowiedzialność międzynarodowa
Verhältnis zu anderen völkerrechtlichen VerpflichtungenStosowanie umowy w kontekście innych zobowiązań międzynarodowych
Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige HandlungenOdpowiedzialność państw za akty międzynarodowo bezprawne
völkerrechtlichen Mandat;wspieranie tworzenia i funkcjonowania władz tymczasowych, dysponujących mandatem zgodnym z prawem międzynarodowym;