"Urheberrecht" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Urheberrechtprawo autorskie
UrheberrechtPrawo autorskie

Beispieltexte mit "Urheberrecht"

Urheberrecht oder verwandtes Schutzrecht (NCPR)Prawa autorskie i pokrewne (NCPR)
Weitere Verbesserung der Rechtsvorschriften über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.Należy kontynuować prace nad polepszaniem przepisów dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych.
ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder den Rechtsvorschriften der Union;prawo autorskie lub jakiekolwiek prawo pokrewne, zgodnie z prawem krajowym lub unijnym;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Urheberrechteprawa autorskie
Sicherung der Urheberrechte (copyrights) beim Kopieren von Audio/Video-Daten,Danych audio/video chronionych prawem autorskim z możliwością dokonania jednokrotnego kopiowania,
Sendungen an die für Urheberrechtsschutz oder gewerblichen Rechtsschutz zuständigen StellenPrzesyłki wysyłane do organizacji zajmujących się ochroną praw autorskich lub przemysłowych i praw patentowych
Die Agentur kann verlangen, dass die Urheberrechte an diesen Arbeiten an sie abgetreten werden.Agencja ma prawo żądania przeniesienia praw autorskich do takich prac.
Annahme der erforderlichen Rechtsvorschriften und Stärkung der Verwaltungskapazitäten zur Verbesserung des Urheberrechtsschutzes.Należy przyjąć niezbędne przepisy i wzmocnić zdolność administracyjną w celu zwiększenia ochrony praw autorskich.