"Untersuchung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Beispieltexte mit "Untersuchung"

gerichtliche Untersuchungdochodzenie sądowe
medizinische Untersuchungbadanie lekarskie
parlamentarische Untersuchungśledztwo parlamentarne
detaillierte geochemische Untersuchungszczegółowe badania geochemiczne
Untersuchung der Kompetenz einer benannten StelleBadanie kompetencji jednostki notyfikowanej
Untersuchung zu Wachstum und Fortpflanzung von Daphniabadanie wzrostu i rozmnażania rozwielitki;
Untersuchung über den gesamten Lebenszyklus bei FischenBadanie pełnego cyklu życia ryb
Untersuchung auf Listeria monocytogenes (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 413000 EUR);analiza i badania Listeria monocytogenes; wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 413000 EUR;
Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserqualität des Mittelmeers;badanie wpływu zmiany klimatu na jakość wody w Morzy Śródziemnym,
Untersuchung von Bodeneigenschaften an aufgrund eines bestimmten Zwecks ausgewählten Stellen.Badanie właściwości gleby w lokalizacji wybranej w związku z określonym celem badania.
Untersuchung auf coagulasepositive Staphylokokken, einschließlich Staphylococcus aureus (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 359000 EUR).analiza i badania gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococci), w tym gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus); wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 359000 EUR.
I. ZEITPLAN FÜR DIE UNTERSUCHUNGI. HARMONOGRAM DOCHODZENIA
IM FALL EINER WEITEREN UNTERSUCHUNGW PRZYPADKU DALSZEGO BADANIA
Art der geophysikalischen Untersuchung.Rodzaj badania geofizycznego.
Angabe des Grundes für die Untersuchung.Informacja o przyczynach prowadzenia badania.
Information über die Einstellung der UntersuchungZawiadomienie o umorzeniu dochodzenia
Informationen über die Einleitung einer UntersuchungInformacje na temat wszczęcia dochodzenia
Der Beschluss über die Einleitung einer UntersuchungDecyzja o wszczęciu dochodzenia
Einleitung einer Untersuchung auf AntragWszczęcie dochodzenia na wniosek
Weitere Untersuchung BSE-positiver FälleDalsze badanie pozytywnych przypadków BSE
Einleitung einer Untersuchung von Amts wegenWszczęcie dochodzenia z urzędu
Keine Untersuchung auf Getreide erforderlich.Nie trzeba analizować na zbożach.
Anmerkung [7]Keine Untersuchung auf Getreide erforderlich.Uwaga [7]Nie trzeba analizować na zbożach.
Anmerkung [8]Keine Untersuchung auf Getreide erforderlich.Uwaga [8]Nie trzeba analizować na zbożach.
Vorausgegangene Untersuchung und geltende AusgleichsmaßnahmenPoprzednie dochodzenie i obowiązujące środki wyrównawcze

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Untersuchungsausschusskomisja śledcza
Untersuchungshaftareszt tymczasowy
Stichprobenuntersuchungsondaż
Untersuchungskommissionmisja międzynarodowa
Vor-Ort-Untersuchungbadania terenowe
Untersuchungen zu SedimentorganismenBadania na organizmach żyjących w osadzie
Untersuchungszeitraum der InterimsüberprüfungOkres objęty dochodzeniem w dochodzeniu dotyczącym przeglądu okresowego
geochemische Untersuchung, Analysenbadanie geochemiczne, analizy
Eurostat-Daten und UntersuchungsergebnisseEurostat i ustalenia poczynione w trakcie dochodzenia
detaillierte geophysikalische Untersuchungenszczegółowa rejestracja geofizyczna
hydrogeologische Untersuchung, Wasserwirtschaftbadanie hydrogeologiczne, gospodarka wodna
geotechnische Untersuchung, Baugrundbeschreibungbadanie geotechniczne, charakterystyka placu budowy
Untersuchungen des Meeresbodens und des Meeresuntergrunds;badania dna morskiego i jego podglebia;
Untersuchungszeitraum und Bezugszeitraum der AuslaufüberprüfungOkres objęty dochodzeniem i okres badany objęty dochodzeniem w ramach przeglądu wygaśnięcia
Untersuchungen, die auf die Qualitätsverbesserung der Erzeugnisse abzielen;badań mających na celu poprawę jakości produktów,
Untersuchung in allen aufgeführten Waren mit Ausnahme von Olivenöl und Orangensaft.Analizowane we wszystkich wymienionych produktach, z wyjątkiem oliwy z oliwek i soku pomarańczowego.
Untersuchung 2014 auf Bohnen und 2015 auf Auberginen/Melanzani und Blumenkohl/Karfiol.Analizowany w 2014 r. na fasoli, a w 2015 r. – na bakłażanach i kalafiorach.
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Exposition von Menschen gegenüber dem WirkstoffBadania dotyczące narażenia człowieka na działanie substancji czynnej
Untersuchungsverfahren zum Nachweis von anomalen physikalischen Eigenschaften eines Gebietes.Technika badania oparta na wykrywaniu anormalnych właściwości fizycznych ziemi.
Gesamtzahl der entnommenen Proben für die virologische UntersuchungŁączna liczba próbek pobranych do badania wirusologicznego
Stellungnahme Norwegens zu dem Beschluss über die Einleitung einer UntersuchungUwagi Norwegii do decyzji o wszczęciu dochodzenia
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische UntersuchungDziałalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
Verfahren vor dem Untersuchungsrichterśledztwo
Weitere Untersuchungen bei WasserorganismenDalsze badania na organizmach wodnych
Entwicklungen nach dem UntersuchungszeitraumZmiany sytuacji po okresie objętym dochodzeniem
Vertikale Ausdehnung des Untersuchungsbereichs.Pionowy zasięg zakresu będącego przedmiotem zainteresowania.
Verwaltungskontrollen und ärztliche UntersuchungenKontrole administracyjne i badania lekarskie
Akkreditierungsverfahren für die UntersuchungsmethodeProcedura akredytacji dla metody analitycznej
Akkreditierungsverfahren für die verwendete UntersuchungsmethodeProcedura akredytacji dla zastosowanej metody analitycznej.