"Umbau" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Umbauprzebudowa

Beispieltexte mit "Umbau"

Umbau von Schiffen.modyfikacji statku.
Umbau von SchienenfahrzeugenUsługi związane z odnawianiem lokomotyw i taboru szynowego
Umbau von zivilen Luftfahrzeugmotoren und -triebwerkenRegeneracja cywilnych silników lotniczych
Umbau von zivilen Starrflügelflugzeugen und anderen Luftfahrzeugen (ohne Hubschrauber, Luftfahrzeugmotoren und -triebwerke)Regeneracja cywilnych samolotów i innych statków powietrznych (z wyłączeniem śmigłowców i silników lotniczych)
Waren, die dazu bestimmt sind, beim Bau, bei der Instandsetzung, bei der Instandhaltung oder beim Umbautowarów przeznaczonych do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych:
eigenmächtiger Umbau und ErsatzteileSamowolna przebudowa i części zamienne
AUFTRÄGE FÜR DEN UMBAU VON PASSAGIERFLUGZEUGEN ZU FRACHTMASCHINEN/GRÖSSERE UMBAUTEN/RENOVIERUNGENUMOWY DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁCENIA NA SAMOLOT TRANSPORTOWY / ZNACZNYCH MODYFIKACJI / RENOWACJI
Frachtumbau mit dem Umbau eines Passagierflugzeugs in eine kommerzielle Frachtmaschine verbundene Kosten.Przekształcenie na samolot transportowy koszty związane z przekształceniem pasażerskiego statku powietrznego na użytkowy samolot transportowy.
Die durch den erforderlichen Umbau der Gebäude in funktionale Mietobjekte entstehenden Kosten wurden berücksichtigt.W sprawozdaniu uwzględniono niezbędne koszty modernizacji budynków w celu doprowadzenia ich do funkcjonalnego stanu na potrzeby wynajmu.
der eigenmächtige Umbau der Anlage ist nicht zulässig und führt zum Erlöschen aller Garantie- und GewährleistungsansprücheSamowolna przebudowa instalacji jest niedopuszczalna i prowadzi do utraty wszelkich praw wynikających z gwarancji i rękojmi.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Umbauten und Veränderungen am GerätPrzeróbki i zmiany konstrukcyjne urządzenia
Umbau- und Instandsetzungsarbeiten an Schiffen, anderen Wasserfahrzeugen und schwimmenden VorrichtungenUsługi związane z przebudową i odbudową statków, platform i konstrukcji pływających
Umbauten von Passagierflugzeugen zu Frachtmaschinen, größere Umbauten und Renovierungen von zivilen Luftfahrzeugenprzekształcenia na samolot transportowy, znacznych modyfikacji i renowacji cywilnego statku powietrznego;
zwecks Reparaturen oder Umbauten des Fahrzeugs, die sich auf die Plombierung auswirken.do celów naprawy lub modyfikacji pojazdu, która narusza plombę.
keine Veränderungen, An- und Umbauten am Kran, ohne Genehmigung des Lieferers vornehmenBez zgody dostawcy nie wolno wprowadzać w żurawiku zmian ani wykonywać w nim przybudówek i przeróbek.
Überholungs- und Umbauarbeiten an Luftfahrzeugen sowie an Motoren und Triebwerken dafürUsługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych
keine Veränderungen, An- und Umbauten an der Maschine, ohne Genehmigung des Lieferers vornehmenBez zgody dostawcy nie wolno wprowadzać w maszynie zmian, domontowywać dodatkowych elementów wyposażenia i dokonywać jej przebudowy
ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen, An- oder Umbauten an der Maschine vornehmenBez zezwolenia producenta nie wolno dokonywać żadnych zmian w maszynie, montować dodatkowych elementów wyposażenia lub dokonywać przebudowy.
keine Veränderungen, An- und Umbauten an der Maschine ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers vornehmenBez pisemnej zgody producenta maszyny nie wolno przy niej wykonywać żadnych zmian, dobudówek i przebudowy.
ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen, An- oder Umbauten an der Vertikalschutztür vornehmen, welche die Sicherheit beeinträchtigen könntenBez zgody producenta w pionowych drzwiach ochronnych nie wolno dokonywać żadnych zmian, przeróbek i konstruowania dobudówek, które mogłyby obniżyć bezpieczeństwo!