"Typbezeichnung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Typbezeichnungoznaczenie typu

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

bitte hierzu grundsätzlich Maschinen- bzw. Gerät-Typbezeichnung, Baujahr und Fertigungsnummer angebenProsimy w takim przypadku zawsze podawać nazwę typu maszyny lub urządzenia, rok produkcji i numer fabryczny.