"Turm" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Turmwieża

Beispieltexte mit "Turm"

Turm innenwieża wewnętrzna
Turm außenwieża zewnętrzna
Turm mit Kurbel teleskopierenWysunąć wieżę przy pomocy korby
drehen Sie mit der Kurbel den Turm zusammenPrzy pomocy korby zwinąć wieżę
Rückstände (Erdöl), offener Turm (CAS-Nr. 64741-45-3)Pozostałości (ropa naftowa), wieża atmosferyczna (CAS nr 64741-45-3)
Ein Turm mit der zugehörigen Ausrüstung zur Erzeugung elektrischer Energie aus Wind.Wieża wraz z odpowiednim wyposażeniem produkującym energię elektryczną z wiatru.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Korrekturmöglichkeitmożliwości korekty
Drehturmwieża obrotowa
Temperaturmessgerätprzyrząd do pomiaru temperatury
Temperaturmessungpomiar temperatury
Konturmanagmentzarządzanie konturem
Verbindung Schwenkarm-TurmPołączenie ramię wychylne - wieża
Drehturm, bestücktwieża obrotowa, uzbrojona
Verbindung Turm-AuslegerPołączenie wieża - wysięgnik
handliches Temperaturmessgerätporęczny przyrząd do pomiaru temperatury
tragbare Infrarot-Temperaturmessgeräteprzenośne przyrządy do pomiaru temperatury na podczerwień
Aufstellen des Turmesposadowienie wieży
Teleskopieren des TurmesTeleskopowe wysuwanie wieży
Präventiv- und KorrekturmaßnahmenPodjęte działania zapobiegawcze i naprawcze
Sicherheitsleistungen und KorrekturmaßnahmenZabezpieczenia i działania naprawcze
gegebenenfalls vorgeschlagene Korrekturmaßnahmen.proponowanych działań korygujących, jeżeli są one wymagane.
Die Höhe des Turms.Wysokość wieży.
Obere Teile der Konturmarkierungen:Górny(-e) element(-y) oznakowania obrysowego:
Teleskopierung des Turms zurückstellenWycofać rozwinięcie teleskopowe wieży
vereinbarte Korrekturen und Korrekturmaßnahmen;uzgodnionych korekt i działań naprawczych;
mögliche Palettenverlaufursache - Korrekturmöglichkeitmożliwe przyczyny po stronie ruchu paletMożliwości korekty
die Ergebnisse der ergriffenen Korrekturmaßnahmen aufzuzeichnen;zapisywania wyników podjętych działań korygujących,
Nichtkonformität, Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen verwalten;zarządzania niezgodnościami, działaniami zapobiegawczymi i korygującymi,