"Trichter" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Trichterlejek

Beispieltexte mit "Trichter"

Trichter aus Polyethylenlejek z polietylenu
Halterung für Trichteruchwyt leja
Füllstand Trichter StufenförderStan napełnienia leja transportera stopniowego
Nach entsprechender Verweilzeit des Materials im Trichter kann es verarbeitet werden.Po odpowiednim czasie przetrzymywania materiału w leju można dokonywać obróbki.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kombitrichterlejek uniwersalny
Einfülltrichterlej załadowczy
Maschinentrichterlej maszynowy
Trichtergrößewielkość leja
Materialmangel im Mischtrichterbrak materiału w leju mieszającym
Hebel-Spannring und Maschinentrichterdźwigniowy pierścień zaciskowy i lej maszyny
Einbau/Wechsel Füllstandsmelder Maschinentrichtermontaż/wymiana sygnalizatora stanu napełnienia leja maszyny
Kombitrichter aus Weißblechlejek uniwersalny z blachy ocynkowanej
Trocknungstrichter, Trichterdeckel, Auslasslej suszarki, pokrywa leja, wylot
das Einfüllen der Teile erfolgt durch den an der Gerätefront angebrachten EinfülltrichterCzęści wprowadza się przez lej załadowczy umieszczony na przedniej części urządzenia.
Trocknungstrichter mit Material füllennapełnić lej osuszacza materiałem
prüfen, ob Trocknungstrichter evtl. leer istsprawdzić czy lej osuszacza nie jest pusty
Die Mutter im Maschinentrichter ist fest fixiert!Nakrętka w leju maszyny jest umocowana na stałe!
Weitere Vorteile Rachenversion (Pumpe mit Trichter)Pozostałe zalety wersji gardzielowej (pompa z lejem)
Wannenform verhindert Ablagerungen an der TrichterwandKształt wannowy zapobiega powstawaniu osadów na ściance leja
Heizungsausfall oder versehentlich leergelaufener Trocknungstrichter.Awaria układu grzewczego lub przez przeoczenie pracujący na pusto lej osuszacza.
Einsetztrichter an dem Rollenbahnaufgabeelement befestigen (s. Montagezeichnung)przymocować profile naprowadzające do elementu podającego w bieżni rolkowej (patrz rysunek montażowy).