"Tipp" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Tippporada

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Tippbetriebtryb impulsowy
Tippbetrieb aktivWłączony tryb puls.
Tippzeiten ändernzmiana czasów ruchu krokowego
Tippen Sie auf STARTDotknij przycisku ekranowego START
Tippen Sie nochmals aufDotknij ponownie przycisku ekranowego
Tippen Sie auf GRUNDSTELLUNGDotknij przycisku ekranowego "Położenie wyjściowe".
Tippzeit eingeben / verändernWprowadzanie/zmiana czasu ruchu krokowego
Tippen Sie den Softkey STOP TAKT anDotknąć przycisku ekranowego STOP TAKT.
Tippen Sie auf das ProgrammanwahlfeldDotknij przycisku wyboru programu.
Tippen Sie das Feld Geschwindigkeit anDotknij pola prędkości.
Die Tippzeit ist werksseitig eingestellt.Czas ruchu krokowego jest ustawiony fabrycznie.
Handbetrieb (bei Handbetrieb jeweils 1 Takt Tippen - Funktion)tryb ręczny (w trybie ręcznym funkcję RUCHU KROKOWEGO).
Anwendungstipp: Es empfiehlt sich die Klebstoffe kühl zu lagern.wskazówka dotycząca stosowania: zaleca się przechowywanie klejów w niskiej temperaturze.
Symbol bezeichnen Anwendungstipps und andere nützliche Informationen.Symbol ten oznacza ważną wskazówkę dla użytkownika oraz inne użyteczne informacje.
Im Tippbetrieb soweit verstellen, bis Bürste das Werkstück berührt.W trybie krokowym przesunąć na tyle, aż szczotka dotknie detal.
soll das ausgewählte Programm nicht übernommen werden, tippen Sie auf xxJeśli nie chcesz zastosować wybranego programu, dotknij przycisku programowego xx
Zum Anhalten des Scheibenrahmens beim Schließen die Kontaktleiste antippen.W celu zatrzymania ramy szyby podczas zamykania należy nacisnąć na listwę stykową.